Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 1-2, str. 267-279
Društvena struktura u bivšim socijalističkim zemljama - tranzicija ili transformacija?
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Sažetak
Istraživanja vertikalne dimenzije društvene strukture uvek su bila deo onoga što nazivamo "glavnim tokom" (mainstream) sociologije. Tako Kolinsov Sociološki rečnik (Collins Dictionary of Sociology) ovom problemu posvećuje 36 odrednica sa preko 30 stranica. Radi se o problemu koji pobuđuje veliko interesovanje sociologa i koji je predmet mnogobrojnih sporova i diskusija. Takođe, ovo pitanje ima i veliki praktični značaj. Moderno društvo ne podrazumeva samo odgovarajuće političke i ekonomske institucije, kako što su višestranački politički sistem, prava manjina ključna uloga tržišta i sl, nego i odgovarajuću društvenu strukturu (u njenoj vertikalnoj dimenziji), sa odsustvom dubokog jaza između društvenih klasa/slojeva, kao i prisustvo širokih srednjih slojeva i intenzivne društvene pokretljivosti. U poljoprivredi to podrazumeva relativno malobrojan sloj farmera (kao deo srednjih slojeva), umesto brojnog, ali fragmentiranog i dezorganizovanog seljaštva. Autor pokušava da odgovori na pitanje da li se, u ovoj oblasti, u bivšim socijalističkim zemljama odigrava tranzicija, ili pak transformacija. Ova druga uključuje i tvrdnju da ishod promena nije unapred poznat, kao što se to podrazumeva u pojmu "tranzicija".
Reference
Antonić, S. (1998) Modernizacija u Srbiji - tri nedovršena talasa. Nova srpska politička misao, januar
Berger, P.L., Kelner, H. (1991) Sociologija u novom ključu. Niš: Gradina
Čurović, O. (1998) Agrar i svojinska transformacija. Agroekonomika, 27
Nikolić, M. (1994) Naučne osnove agrarne politike Jugoslavije u tržišnim uslovima privređivanja. u: Agrarna politika Jugoslavije u uslovima tržišnog privređivanja, naučni skup, zbornik radova, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Njegovan, Z.M. (1994) Problemi privatizacije u poljoprivrede Jugoslavije. u: Agrarna politika Jugoslavije u uslovima tržišnog privređivanja, naučni skup, zbornik radova, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Parsons, T. (1992) Moderna društva. Niš: Gradina
Shanin, T., ur. (1973) Peasants and peasant societies. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Stark, D. (1994) Recombination property in East Europe capitalism. Public Lectures, Collegium, Budapest, br. 8
Šipovac, N., Babović, J.V., Tomić, D.V. (1997) Pravci transformacije ruralnih područja i agroindustrijske proizvodnje. u: Tomić D. i Nikolić M. [ur.] Agrarni i ruralni razvoj u sistemskim reformama - tematski zbornik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede / IEP, str. 43
Šljukić, S.L. (2000) Tradicionalni srpski seljak i američki farmer - sociološke osobenosti njihovog rada. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 108, str. 225-239
Šljukić, S.L. (2001) Sociological aspects of peasant cooperation in post-socialist Romania. u: New Europe College Regional Program Yearbook 2001-2002, Bucharest, Romania
Weber, M. (1986) Metodologija društvenih nauka. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0402267S
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci