Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Sociološki pregled
2006, vol. 40, br. 2, str. 247-262
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.5937/socpreg0602247P
Vrednosti u Srbiji u drugom dobu modernizma
Institut društvenih nauka, Beograd

Sažetak

Polazeći od implikacija Inglehartove teorije postmaterijalizma i revidirane teorije modernizacije, kao i od empirijskih podataka dobijenih iz četvrtog talasa Svetske studije vrednosti, u ovom radu se upoređuju dominantne vrednosne tendencije koje su karakterisale Srbiju na kraju prošlog milenijuma s vrednostima većine evropskih zemalja. Na osnovu ranije korišćene metodologije u analizama sličnog tipa, identifikuje se pozicija Srbije u Evropi s obzirom na razmatrane teme. Pokazuje se da Srbiju karakteriše nesigurnost, interpersonalno nepoverenje i nepoverenje u institucije i velika rasprostranjenost "materijalističkih" vrednosti. Kombinacija ovih indikatora smešta Srbiju u ravan nisko razvijenih eks-komunističkih društava u tranziciji u početnim fazama demokratizacije.

Ključne reči

Reference

Arts, W., Halman, L., ur. (2004) European values at the turn of the millenium. Leiden-Boston: Brill
Baker, W.E. (2005) America's crisis of values: Reality and perception. Princeton-Oxford: Princeton University Press
Beck, U. (1992) Risk society: Towards a new modernity. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Dalton, R. (2005) The social transformation of trust in government. International Review of Sociology
Diez-Nicolas, J. (2002) Postmaterialism and the social ecosystem. u: Sitter-Liter B. [ur.] Culture Within Nature, UNESCO
Giddens, A. (1990) The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford University Press
Inglehart, R., Welzel, C. (2004) What insights can multi-country surveys provide about people and societies?. Comparative Politics Newsletter, American Political Science Association
Inglehart, R. (2000) Globalization and postmodern values. Washington Quarterly, 23 (1), 215-228
Inglehart, R., Baker, W.E. (2000) Modernization and cultural change and the persistence of traditional values. Am Sociol Rev, 65: 19-51
Inglehart, R. (1990) Culture shifts in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press
Inglehart, R. (1997) Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press
Kuzmanović, B.R. (1994) Autoritarnost. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić, str. 225-244
Kuzmanović, B.R. (1998) Retradicionalizacija političke kulture. u: Vasović Mirjana i dr. [ur.] Fragmenti političke kulture, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, str. 257-284
Moreno, A. (2002) Corruption and democracy: A cultural assessment. sajt www.worldvaluesstudy.org, 16. 03. 2006
Nevitte, N., Kanji, M. (2002) Authority orientation and political support: A crossnational analysis of satisfaction with governments and democracy
Pantić, D. (2005) Da li su vrednosti građana bivših komunističkih zemalja slične?. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 118-119, str. 49-69
Sandholtz, W., Taagepera, R. (2005) Corruption, culture, and communism. International Review of Sociology