Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 53, br. 3, str. 1102-1131
(Ne)uspeh tranzicionih reformi u zemljama bivše Jugoslavije
Univerzitet Singidunum, Beograd

e-adresaibozic@singidunum.ac.rs
Sažetak
U radu se analiziraju ekonomski efekti procesa tranzicije u zemljama bivše Jugoslavije s posebnim osvrtom na one segmente tog procesa koji definišu smernice njihovog ekonomskog i institucionalnog razvoja. Rezultati procesa tranzicije se takođe, analiziraju i sa aspekta položaja ovih zemalja u odnosu na Evropsku uniju. Zemlje bivše Jugoslavije su, u dosadašnjem periodu tranzicije, ostvarile različite rezultate po pitanju članstva u ovoj integraciji i ti rezultati su od strane jednog dela istraživača prihvaćeni kao standard za ocenu njihovog uspeha u procesu tranzicije. Ukoliko se pođe od stanovišta da je samo članstvo u uniji "sertifikat uspeha" i pokazatelj okončanja tranzicionog procesa, može se reći da su uspeh u sprovođenju tranzicionih reformi ostvarile samo Slovenija i Hrvatska. Međutim, prema čisto ekonomskim pokazateljima, ove dve zemlje dele sudbinu ostalih bivših jugoslovenskih republika i njihov uspeh u procesu tranzicije se ocenjuje kao skroman.
Reference
Božić, M. (2009) Deindustrijalizacija zemalja u tranziciji i njene ekonomske posledice. Teme, vol. 33, br. 2, str. 423-442
Božić, M.R. (2005) Srbija na početku XXI veka - stanje ekonomije i proces društvenih reformi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 46, str. 36-57
Božić-Miljković, I. (2018) The economies of the Balkan countries at the beginning of the XXI century. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, [In Serbian]
Budak, J., Sumpor, M. (2009) New institutional economics and institutional convergence. Ekonomski pregled, 60 (3-4) 168-195 [In Serbian]
Buterin, V. (2015) Institutional change: A factor in attracting investment in transition countries. Praktični menadžment, VI(1): 30-40
Despotović, Lj. (2017) Globalization and the geopolitics of identity. Sremski Karlovci: Kairos, [In Serbian]
Družić, I. (2003) Market restructuring and privatization of the Croatian economy. u: I. Družić [ur.] Croatian Economic Development, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 137-173, [In Serbian]
Golubović, Z.T. (2004) Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 5-21
Jakšić, D., Bomeštar, N. (2011) Price of transition and transition losses in the CEE countries with a special focus on BIH. http://www.makroekonomija.org/bih/cijenatranzicije-i-tranzicioni-gubici-u-zemljama-cee-sa-posebnim-osvrtom-na-bih/ Retrieved 15.05.2019
Lazić, M. (2011) The post-socialist transformation in Serbia: Social actors and social change. u: S. Mihajlović [ur.] Transition results: From socialism to capitalism: 20 years of transition from socialism to capitalism, Beograd: Fridrich Ebert Stiftung, Edition, 41-56 [In Serbian]
Mitrović, Lj. (2017) In the jaws of transition: Between the daffodils and the alternatives: Final word for transition of transition and alternative society. Niš: Filozofski fakultet, [In Serbian]
Praščević, A. (2014) Big debates in Macroeconomics: The end of radical anti-Keynesianism?. u: B. Jovanović-Gavrilović [ur.] Ekonomska politika i razvoj, Beograd: Ekonomski fakultet, 1-22, [in Serbian]
Reinert, E.S. (2006) Global economy: How Rich Countries Got Rich and why Poor Countries Stay Poor. Beograd: Čigoja štampa, [In Serbian]
Smiljković, R.Lj. (2011) Moral-economic crisis of bourgeois restoring in Serbia and responsibility of elite in power. Politička revija, vol. 10, br. 2, str. 125-156
Šuvaković, U. (2014) Transition: Contribution to sociological study of social changes. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, In Serbian
UN Statistics https://unstats.un.org/unsd/snaama/CountryProfile? Retrieved 20.04.2019
UNCTAD Handbook of Statistics database. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx Retrieved 15.05.2019
Vidojević, Z. (1997) Transition, restoration and NEO-totalitarism. Beograd: Institut društvenih nauka, [In Serbian]
Vidojević, Z. (2015) Defeats and alternatives: The threat of desolation and the ethics of resistance. Beograd: Zavod za udžbenike, [In Serbian]
Vratuša, V. (2012) The transition: From where to where?. Beograd: Čigoja, The first vol. [In Serbian]
World Bank https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country =SVN,MKD Retrieved 18.05.2019
World Bank (2002) Transition: The first ten years: Analysis and lessons for Eastern Europe and the former Soviet Union. Washington, http://siteresources.worldbank.org/SERBIAEXTN/Resources/300903-1106760681824/ TRANZICIJA_Prvih_10_Godina.pdf Retrieved 20.05.2019. [in Serbian]
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg53-22140
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci