Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1994, vol. 28, br. 3, str. 359-368
Prava dece i socijalni rad
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Sažetak
Glavne teme rasprave su teorijsko određenje prava dece i osnovni konceptualni problemi socijalnog rada u realizaciji tih prava. Specifičnost prava dece u odnosu na sadržinu univerzalnih ljudskih prava određuje se posebnim obeležjima detinjstva kao dela društvene strukture i činjenicom da se ona najvećim delom ostvaruju u porodici ili posredstvom porodice. Interpretacija modernih sociološko - pravnih pristupa pravima dece apostrofira slobodu volje i značaj ličnih prava na samoodređenje. Time se definišu pretpostavke za prevazilaženje dihotomije: pravo - socijalni rad. Novije koncepcije socijalnog rada napuštaju protektivno - represivni odnos prema ličnosti, računaju sa njegovim emancipatorskim potencijalima i doprinosom društvenim promenama. U ostvarivanju prava deteta, osnovni ciljevi bili bi razvoj ličnosti i integracija porodične zajednice, kao preduslovi istinske individualne i porodične autonomije.
Reference
Alinčić, M. (1990) Osvrt na nekoliko zahtjeva iz Konvencije o pravima djeteta. Socijalni rad - teorija i praksa, br. 1-2
Brieland, D., Lemmon, J. (1977) Social work and the law. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Dingwall, R., Eekelaar, J.M., Murray, T. (1985) The protection of children: State intervention and family life. Oxford, UK, itd: Blackwell
Donzelot, J. (1979) The policing of the families. New York-London: Random House
Đorđević, J., Lakićević, D., Lakićević-Zelenović, M.D., Ružica, M. (1985) Socijalna politika - kritika teorijskih osnova. u: Zbornik radova Više škole za socijalne radnike, Beograd: Viša škola za socijalne radnike, str. 50-74, str. 5-26, 25-31
Farson, R. (1978) Birthrights. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Freeman, M.D.A. (1983) The rights and wrongs of children. London, itd: Pinter
Goldstein, A.J., Katz, J. (1967) The family and the law. New York, itd: Free Press
Goldstein, J.A., Freud, A., Solnit, A. (1979) Beyond the best interests of the child. New York, itd: Free Press
Golubović, Z.T. (1981) Porodica kao ljudska zajednica - alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao sistema prilagođenog ponašanja. Zagreb: Naprijed
Halmi, A. (1990) Generički socijalni rad - prema jedinstvu teorije i prakse. Socijalni rad - teorija i praksa, br. 1-2
Holstein, W.K., Meinhold, M., ur. (1980) Socijalni rad u kapitalističkim produkcionim uslovima. Beograd: Viša škola za socijalne radnike
Hrabar, D. (1990) Novi pogledi na prava dece - Konvencija o pravima deteta. Socijalni rad - teorija i praksa, br. 1-2
Janjić-Komar, M.V. (1981) Pravo deteta na život i zdravlje. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Janjić-Komar, M.V. (1987) Prava dece u porodičnim odnosima. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Janjić-Komar, M.V., Korać, R., Ponjavić, Z. (1994) Porodično pravo. Beograd: Nomos
Milosavljević, M.V. (1990) Socijalni rad na raskršću - problemi, protivrečnosti, perspektive. Beograd: Naučna knjiga
Obretković, M.M. (1987) Porodični odnosi, starateljstvo i socijalni rad. Beograd: Naučna knjiga
Obretković, M.M. (1991) Autonomija roditeljskog odnosa - mogućnosti i granice. Socijalna politika, br. 1-2
Obretković, M.M., Mršević, Z.Ž. (1992) Međunarodni dokumenti i prava dece u porodici. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 39, br. 1, str. 51-66
Puljiz, V. (1990) Društvene promene i socijalna politika. Socijalni rad - teorija i praksa, br. 1-2
Qvortrup, J. (1990) Childhood as a social phenomenon: An introduction to a series of national reports. Vienna: European Centar, Eurosocial - Report,36
Stakić, Đ.S., Milovanović, M. (1991) Metode socijalnog rada. Beograd: Stručna knjiga
Worsfold, V. (1974) A philosophical justification for children's rights. Harvard Educational Review, vol. 44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2005)
Definisanje pojmova zlostavljanja i zanemarivanja kao nezaobilazno polazište za porodično-pravnu reformu
Ljubojev Nadežda

Nastava i vaspitanje (1998)
Sociološko viđenje detinjstva i prava deteta
Nenadić Mile N.

Pravo - teorija i praksa (2000)
Određivanje visine izdržavanja
Ponjavić Zoran

prikaži sve [47]