Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 37, br. 2, str. 59-77
Analiza koncentracije ponude u sektoru osiguranja Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresamkostic@kg.ac.yu
Ključne reči: tržišna struktura; oligopol; stepen koncentracije
Sažetak
Predmet razmatranja u ovom radu je stepen koncentracije sektora osiguranja Republike Srbije, koga karakteriše klasičan oligopolski tip tržišne strukture. U radu su dati neki osnovni pokazatelji na osnovu kojih se analizira stanje i promene u stepenu koncentracije sektora osiguranja u 2006. i 2007. godini. Ti pokazatelji su: Racio koncentracije, Hefindal-Hiršmanov indeks, Lorencova kriva, Džini koeficijent i Koeficijent entropije. Cilj rada jeste da se da osnovna slika o tržištu koga karakteriše izvestan stepen ograničenosti.
Reference
*** (2005) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, br. 79
Bajec, J., Stanić, K., Pagliani, P., Varga, D. (2006) Serbia: Human development indicators: Eeconomy, health, education. Beograd: United Nations - Development Programme
Begović, B., ur. (2002) Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji - analiza postojećih tržišnih struktura i antimonopolskih institucija. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Grupa autora (2006) Ekonomski rečnik. Beograd: Ekonomski fakultet
Ilić, M., Savić, L., Cvetanović, S., Arsovski, Z. (2003) Industrijski menadžment. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Lipczynski, J., Wilson, J. (2001) Industrial organization: An analysis of competitive markets. Harlow: Prentice Hall
Lukić, R.M. (2006) Računovodstvo osiguravajućih kompanija. Beograd: Ekonomski fakultet
Marinković, S. (2007) Stanje i dinamika stepena koncentracije u bankarskom sektoru Srbije. Teme, vol. 31, br. 2, str. 283-299
Martin, S. (2002) Advanced industrial economics. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd
Narodna banka Srbije (2007) Bankarski sektor u Srbiji - izveštaj za 2006. godinu. Beograd: NBS
Narodna banka Srbije (2008) Bankarski sektor u Srbiji - izveštaj za 2007. godinu. Beograd: NBS
Savić, L.B. (2000) Tržišne strukture u jugoslovenskoj industriji. Industrija, vol. 26, br. 1-4, str. 1-19
Šaj, O. (2005) Industrijska organizacija - teorija i primena. Beograd: Ekonomski fakultet
Šolak, Nj. (1996) Statistika za menadžere kvaliteta. Mladenovac: T&K Print
Waldman, E.D., Jensen, E. (2001) Industrial organization: Theory and practice. New York: Addison Wesley Longman
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.