Metrika

  • citati u SCIndeksu: [14]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 38, br. 3, str. 79-94
Efekti globalne finansijske krize na finansijski sektor Srbije
Ekonomski institut, Beograd

e-adresasfilipovic@ecinst.org.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149011

Sažetak
Nedostatak regulacije finansijskih tržišta i bankarskog sistema jedan je od glavnih uzroka svetske finansijske krize. Kako kriza u osnovi ima ugrađen sistemski karakter, efekti krize su se vrlo brzo preneli na realni sektor. Neizvesno je koliko će kriza potrajati i kolike će biti njene razmere. Cilj ovog rada je da analizira koji su glavni kanali kroz koje se globalna ekonomska kriza preliva na srpsku privredu.
Reference
*** (2009) Country Report No. 09/20. IMF
*** (2009) World economic outlook. IMF, Jan
*** (2008) Statistički bilten Narodne banke Srbije. Beograd: Narodna banka Srbije, Dec, www.nbs.rs/export/internet/latinica
Filipović, S. (2008) Da li kreditna ekspanzija ugrožava makroekonomsku stabilnost srpske privrede. u: Kopaonik biznis forum 2008 - Tranzicija, dostizanje EU i povezane teme, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Filipović, S. (2009) Srpska privreda na udaru globalne ekonomske krize. u: Kopaonik biznis forum 2009 - Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize - nekonvencionalne inicijative, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Narodna banka Srbije (2009) Izveštaj o inflaciji. feb
Narodna banka Srbije (2008) Bankarski sektor u Srbiji - izveštaj za III kvartal 2008. godine
Narodna banka Srbije (2008) Finansijski sistem. sep
Vujović, D. (2009) Ekonomska politika u vreme krize - izazovi, ograničenja, paradoksi. u: Kopaonik biznis forum 2009 - Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize - (ne)konvencionalne inicijative, Beograd: Savez ekonomista Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2011)
Uloga i značaj WTO na globalnom svetskom tržištu
Karić Dušica

Ekonomika preduzeća (2009)
Mundell Flemingov model na primeru Srbije
Filipović Sanja

Ekonomski vidici (2010)
Ekonomska i investiciona politika, razvoj MSP i preduzetništva pre i posle krize
Radović Dragan, i dr.

prikaži sve [5]