Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Industrija
2011, vol. 39, br. 1, str. 217-226
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/05/2011
Upravljanje znanjem i revolucija znanja
Visoka škola za projektni menadžment, Beograd

e-adresa: petarj@fon.rs

Sažetak

U ovom radu se analiziraju osnovna obeležja revolucije znanja kao pokretačke snage budućeg efikasnog poslovanja pojedinih kompanija pa i određenih društava u celini. To se pre svega odnosi na radnike znanja, produktivnost znanja, kompanije koje se baziraju na znanju i društva koje se baziraju na znanju. Rad se posebno osvrće na osnovne karakteristike kompanija koje će u budućnosti da postanu vladajuća upravljačka elita. Da bi radnici znanja mogli efikasno da deluju potrebno je da im se obezbede određeni preduslovi kao što su: plitka organizacija, samostalnost u izboru načina rada, automnost u odlučivanju, posebni načini motivacije i stimulacije, specifična organizaciona kultura, itd.

Ključne reči

Reference

Davenport, T.H., Prusak, L. (2000) Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press
Drucker, P.F. (1993) Post-capitalist society. Oxford: Butterwort Heineman
Garvey, B., Willianson, B. (2002) Beyond knowledge management. London: Pearson Education
Holden, N.J. (2000) Cross-cultural management: A knowledge management perspective. London: Prentice Hall
Jovanović, P. (2004) Da li je došao kraj ere menadžmenta?. u: Međunarodni simpozijum 'Menadžment - ključni faktori uspeha' (IX), SYMORG, Zlatibor, FON
Jovanović, P. (2008) Upravljanje znanjem - specijalizovana menadžment disciplina. u: 'Menadžment i društvena odgovornost', SYMORG 2008, XI Internacionalni simpozijum, Beograd, 10-13.septembar
Malhatra, Y. (2000) Knowledge management for e-business performance: Advancing information strategy to interne time. Executive Journal, vol. 16(4), str. 5-16
Nonaka, I., Toyama, R., Konno, N. (2000) SECI, Ba and leadership a unified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, vol. 33, str. 5-34
Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995) The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP