Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 39, br. 1, str. 261-281
Uvođenje Bazela II u Srbiji
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresamljubic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: bankarski sektor; primena Bazel II i upravljanje rizicima
Sažetak
Krajem XX-og veka bankarski sektor u svetu je doživeo neočekivano visok nivo konsolidovanja, uporedo sa jačanjem svih oblika finansijske aktivnosti, a samim tim i povećanjem pojave rizika u bankarstvu. Tranzicija bankarstva u istočnoj i centralnoj Evropi odvijala se postepeno, a u Srbiji je taj proces bio posebno ubrzan od 2002. godine i može se očekivati da će se proces transformacije bankarstva u Srbiji na savremenim tržišnim principima zaokružiti u narednih nekoliko godina. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj standarda Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju na bankarsko poslovanje u Srbiji. Predmet ovog rad je primena Bazela II, kao opšteg modela za upravljanje kapitalom i rizicima, zasnovanog na kvanitativnom modelu i nizom kvalitativnih rešenja, koja će na bazi predloženog modela implementacije moći da bude efikasno realizovana u bankarskom sektoru Srbije.
Reference
*** (2006-2007) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, 57, 116, 86
*** (2007) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 129/2007
*** (2006-2007) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 57/2006, 116/2006, 56/2007
*** (2008) Piraeus banka SA na drugom mestu u Jugoistočnoj Evropi po adekvatnosti kapitala. Beograd: Piraeusbank, 07. 11., white paper, 20. 03. 2010. www.piraeusbank.co.yu
*** (2003-2004) Zakon o Narodnoj banci Srbije. Sl. glasnik RS, br. 72 i 55
*** (2008) Strategija uvođenja Bazel II standarda, Sektor za kontrolu banaka. Narodna banka Srbije, Radna grupa za uvođenje preporuka i standarda Bazel II
*** (2007) Nacionalna implementacija Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu banaka, Radna grupa za uvođenje preporuka i standarda Bazel II
*** (2008) Operativni plan aktivnosti uvođenja Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu banaka, Radna grupa za uvođenje preporuka i standarda Bazel II, Maj, Izmene i dopune: feb. 2009. godine
*** (2008) Rezime rezultata upitnika o primeni Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu poslovanja banaka
*** (2009) Rezime rezultata upitnika 2 o primeni Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu poslovanja banaka
Basel Committee on Banking Supervision (2006) International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework. Basel: Bank for International Settlements, June
Frenkel, M., Hommel, U., Gunter, D., Markus, R., Frenkel, M. (2005) Risk management: Challenge and opportunity. Springer
Ljubić, M. (2009) Primena Bazelskog sporazuma za medunarodne standarde kapitala na bankarsko tržište Srbije. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 198-216
Ljubić, M. (2009) Uticaj svetske ekonomske krize na Bazel II. Računovodstvo, vol. 53, br. 11-12, str. 94-108
Milojević, N. (2008) Bazel II i predviđanje posledica njegove implementacije. Industrija, vol. 36, br. 1, str. 51-65
Njegomir, V. (2008) Uloga tržišta kapitala u upravljanju rizikom osiguranja. Industrija, vol. 36, br. 4, str. 95-118
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.