Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Industrija
2011, vol. 39, br. 3, str. 223-245
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Razvoj nacionalne infrastrukture kvaliteta
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
cIstraživački institut 'Kiro Savić', Beograd

e-adresa: biro@vinca.rs

Projekat

Razvoj i primena metoda i laboratorijske opreme za ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvoda (MPNTR - 35031)

Sažetak

Za dugoročno održiv ekonomski rast potrebno je neprekidno jačanje konkurentnosti domaće privrede, rast investicionih aktivnosti, uvođenje novih proizvoda i tehnologija, kao i unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za budući razvoj. Republika Srbija zaostaje u oblasti infrastrukture, institucija i makroekonomske stabilnosti. Razvoj i unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za standardizaciju, akreditaciju, metrologiju, ocenjivanje usaglašenosti i nadzor tržišta, odnosno infrastrukture kvaliteta jeste prioritetan zadatak države u cilju konkurentnosti srpske privrede. Značajni rezultati su postignuti u prethodne dve godine, međutim, evidentni su i određeni propusti, pre svega u nesinhronizovanom donošenju tehničkih propisa i njihovoj implementaciji.

Ključne reči

Reference

*** (2000) Guide to the implementation of directives based on the new approach and the global approach by the European Commissions: Blue guide. European Commission, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm
*** (2010) Akcioni plan za ispinjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2010. godinu radi ubrzanja sticanja statusa kandidata. Beograd: Vlada Republike Srbije, dec
*** (2010) Izveštaj o napretku Srbije za 2010.godinu. Brisel: Evropska komisija, 1330
*** (2010) Prilog za strategiju i politiku razvoja industrije Srbije 2011. - 2020. Beograd: Privredna komora Srbije, novembar
*** (2010) Primena i problemi u primeni zakona i podzakonskih akata 2008-2010. Beograd: Privredna komora Srbije, nov
*** (2010) Zakon o akreditaciji. Sl. glasnik RS, br 73/10 od 12. oktobra
*** (2010) Zakon o metrologiji. Sl. Glasnik RS, br 30/10 od 05. maja
*** (2009) Zakon o standardizaciji. Sl. glasnik RS, br 36/09 od 15. maja
*** (2009) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda. Službeni glasnik RS, br 36/09 od 15. maja
Fister, V. (2010) Tehniĉka pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji. Beograd: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za infrastrukturu kvaliteta, prezentacija
Jakšić, B. (2007) Revised national quality plan: Strategy for harmonization of Serbian quality infrastructure with EU. u: Quality Festival 1st International Conference, Kragujevac, 08. -11. May 2007
Jelić, M. (2007) Multilateralni sporazum evropske akreditacije kao podloga za priznavanje ocenjivanja usaglašenosti u Evropskoj uniji. Kvalitet, vol. 17, br. 1-2, str. 17-20
Kokunešoski, M., Popović, P. (2008) Komparativna analiza evropske direktive i nacionalne zakonske regulative u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 36, br. 4, str. 35-38
Krnjaić, D. (2009) Znaĉaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji. Total Quality Management & Excellence, Beograd, vol. 37, br. 1-2, str. 211-214
Lazić, J., Cvijanović, J.M., Zeremski, A.V. (2009) Neke kontingentne determinante organizacione strukture. Industrija, vol. 37, br. 1, str. 43-55
Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2008) Informacione i strukturne dimenzije QMS. Beograd: Ekonomski institut
Neilsen, T.L. (2004) The need for changes in legislation and quality infrastructure of SCG. Total Quality Management, Beograd, vol. 32, br. 2
Petrović, R., Lazić, J.M., Žižović, M., Cvijanović, J.M. (2004) Jedan pristup oceni arhitekture sistema kvaliteta. Industrija, vol. 32, br. 1-2, str. 1-15
Popović, J. (2011) Sistem infrastrukture kvaliteta u Srbiji - novi pravni okvir i novi koncept poslovanja. Bilten Akreditacionog tela Srbije, Beograd, broj 4, str. 8-13 januar
Popović, P., Mitrović, R., ur. (2009) Ocenivanje usaglašenosti proizvoda - razvoj infrastrukture. Beograd: Institut za nuklearne nauke VINČA
Popović, P., Mitrović, R. (2005) Razvoj i primena postupaka obaveznog ocenjivanja usaglašenosti proizvoda u skladu sa zahtevima evropskih direktiva. Total Quality Management & Excellence, Beograd, Vol. 33, No 4
Popović, P. (2010) Akreditacija i ocenivanje usaglašenosti. Beograd: Univerzitet Singidunum
Popović, P., Kovačević, L., Grahovac, J. (2006) Značaj međunarodne akreditacije sertifikacionog tela za proizvode. Kvalitet, vol. 16, br. 7-8, str. 52-55
Popović, P., Kovačević, L. (2008) Tehničko zakonodavstvo u Srbiji - uticaj na privredu. Kvalitet, vol. 18, br. 9-10, str. 36-38
Prešern, S. (2006) Unutrašnje tržište Evropske unije i CE oznaka. Ljubljana: SIQ
Ţivković, V. (2009) Akreditacija i metrologija - metrološki aspekti potvrđivanja kompentencije tela za ocenjivanje usaglašenosti. Total Quality Management & Excellence, Beograd, vol. 37, br. 1-2, str. 215-220
Uzunović, R. (2007) Harmonizacija tehničkog zakonodavstva sa EU - uslov za povećanje konkurentnost privrede. Kvalitet, vol. 17, br. 7-8, str. 40-42
Uzunović-Prelesnik, S., Majstorović, V. (2010) Istraživanje i razvoj modela institucija infrastrukture kvaliteta Srbije u procesu harmonizacije sa tehniĉkim zakonodavstvom Evropske Unije. Total Quality Management & Excellence, Beograd, vol. 38, br. 4
Vajdenfeld, V., Vesels, V., ur. (2003) Evropa od A do Š - priručnik za evropsku integraciju. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer