Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 1  
Industrija
2012, vol. 40, br. 4, str. 219-234
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/03/2013
Carry trade as a speculative investment strategy in Serbia
(naslov ne postoji na srpskom)
Ekonomski institut, Beograd

e-adresa: sanja.bungin@ecinst.org.rs

Projekat

Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Sažetak

U radu su analiziranu uzroci i posledice primene špekulativne carry trade strategije na deviznom tržištu u Srbiji. Pojava ove vrste investitora se vezuje za visoke kamate na nerizične finansijske instrumente denominovane u dinarima, kao i percepciju budućeg kretanja deviznog kursa dinara u odnosu na valutu iz koje se ova vrsta investicije finansira. Posledica ove strategije mogu znatno da utiču na kretanje deviznog kursa kada monetarna politike ima ograničene mogućnosti da deluju ne tržištu radi suzbijanja negativnih i naglih šokova.

Ključne reči

carry trade; devizni kurs; nepokriveni kamatni paritet; državne obveznice; repo operacije; rizik

Reference

Bungin, S., Filipović, S., Matović, D. (2012) Carry trade as a speculative investment strategy in Serbia. Industrija, vol. 40, br. 4, str. 219-234
Burnside, C., Eichenbaum, M., Kleshchelski, I., Rebelo, S. (2008) Do Peso Problems Explain the Returns to the Carry Trade?. Review of Financial Studies, 24 (3): 853-891
Burnside, C., Eichenbaum, M., Kleshchelski, I., Rebelo, S. (2006) The returns to currency speculation. NBER, vol. 12489
Fama, E.F. (1984) Forward and spot exchange rates. Journal of Monetary Economics, 14(3): 319-338
Gali, J., Monacelli, T. (2005) Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy. Review of Economic Studies, 72(3): 707-734
Gyntelberg, J., Remolona, E. (2007) Risk in carry trades: A look at target currencies in Asia and the Pacific. BIS Quarterly Review, Dec. 2007, str. 73-83
Jonsson, A. (2009) Why Iceland?. New York: McGraw-Hill
Kisgergely, K. (2010) Carry Trade. Bulletin of National Bank of Hungary, p. 15, December
P. ‘G., S.H. (2011) Carry trades, monetary policy and speculative dynamics. CEPR Discussion Papers
Stančić, P., Čupić, M., Barjaktarović-Rakočević, S., Benković, S. (2012) Dominant shareholders, board structure and bank performance: Evidence from Serbia. Industrija, vol. 40, br. 2, str. 51-68