Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 57, br. 2, str. 137-145
Promene sistema ljudskih resursa pri realizaciji menadžmenta poslovnih procesa
Univerzitet Union, Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd
Ključne reči: poslovni procesi; menadžment poslovnih procesa; sistem ljudskih resursa; učenje i obuka; sistem kompenzacije
Sažetak
U radu se polazi od razvoja menadžmenta poslovnih procesa i ukazuje na složenost problematike koju ova disciplina menadžmenta obuhvata. Složena priroda međusobne povezanosti komponenti organizacije zahteva integrisanje procesa sa strukturom, sistemima i drugim komponentama organizacije stoga realizacija menadžmenta poslovnih procesa dovodi do bitne promene komponenti organizacionog sistema. U radu se razmatraju promene sistema ljudskih resursa pri realizaciji menadžmenta poslovnih procesa i to dva najvažnija segmenta: obuke i učenja i sistema kompenzacije.
Reference
Burlton, R.T. (2001) Business process management: Profiting from process. Indianopolis: Sams
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: Harper Business
Harmon, P. (2003) Business process change. San Francisco: Morgan Kaufman Publishers
Harris, F., Mccaffer, R. (1984) Modern construction management. London: Granda
Lee, T.H., Shiba, S., Wood, R.C. (1999) Integrated management systems: A practical approach to transforming organizations. New York, itd: Wiley
Lytle, O.W. (1999) Designing a high performance organization. New Jersey: BPW
Mathis, R., Jackson, J. (2005) Human resource management, essential perspectives. Thomson South-Western, third edition
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Rummler, G., Brache, A. (1995) Improving performance: How to manage the white space on the organization chart. San Francisco: Jossey-Bass
Smith, H., Fingar, P. (2003) Business process management: The third wave. Tampa: Meghan-Kiffer Press
Stone, R.J. (2002) Human resource management. Melbourne: John Wiley & sons
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Vukotić, S. (2009) Menadžment ljudskih resursa - osnovne perspektive. Beograd: Fakultet za preduzetnički biznis, Univerzitet Union
Vukotić, S., Dobričinac, M. (2007) Motivacija i sistemi plaćanja rada u građevinarstvu. Tehnika - Naše građevinarstvo, vol. 61, br. 6, str. 5-10
Young, A., i dr., ur. (1992) Priručnik za menadžere. Beograd: IQ media & Hat
Zakić, N. (2009) Inovacije i menadžment poslovnih procesa. Beograd: Zadužbina Andrejević
Zakić, N., Stamatović, M., Jovanović, A. (2008) Analiza uticaja faktora na inovacije proizvoda i poslovnih procesa. Ekonomika, vol. 54, br. 3-4, str. 117-132
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Procesni pristup kao preduslov efikasnijem upravljanju
Ahmetagić Deniz, i dr.

Strategic Management (2011)
Business process management and organization innovativeness
Ahmetagić Esad, i dr.

Tehnika - Građevinarstvo (2007)
Motivacija i sistemi plaćanja rada u građevinarstvu
Vukotić Svetlana, i dr.

prikaži sve [150]