Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 57, br. 2, str. 146-157
Budžetski deficit i privredni rast - teorijske kontroverze
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bED 'Jugoistok', Niš
cVisoka poslovna škola, Blace
Ključne reči: budžet; budžetski deficit; investicije; privredni rast; efekat istiskivanja
Sažetak
U sklopu proučavanja razvojne funkcije fiskalne politike centralno pitanje se odnosi na tretiranje mogućeg efekta istiskivanja investicija, odnosno mogućeg delovanja na privredni rast. Po ovom pitanju se radikalno razlikuju stavovi vodećih ekonomskih škola. Međutim, može se zaključiti da gotovo sva razmišljanja idu u pravcu zaključivanja da veliki budžetski deficit deluje na istiskivanje privatnog kapitala sa finansijskog tržišta. U teorijskoj konzistentnosti, to znači da se kategorije budžetskog deficita i privrednog rasta dugoročno nalaze u negativnom korelativnom odnosu.
Reference
Acocella, N. (2005) Počela ekonomske politike vrijednosti i tehnike. Zagreb: Mate
Cvetanović, S. (2007) Makroekonomija. Niš
Cvetanović, S.Ž. (2002) Politika privrednog razvoja. Niš: Ekonomski fakultet
Ćirović, M. (1995) Monetarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet
Despotović, D.Z. (2009) Privredni razvoj Republike Srbije u uslovima tranzicije sa posebnim osvrtom na ulogu fiskalne politike. Kragujevac: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Dimitrijević, B., Fabris, N. (2007) Ekonomska politika - teorija i analiza. Beograd: Ekonomski fakultet
Dragutinović, D., Filipović, M., Cvetanović, S. (2005) Teorija privrednog rasta i razvoja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost - Ekonomski fakultet
Gorčić, J. (1990) Javne finansije. Niš: JP Štampa, radio i film Bor, knjiga II
Hawtrey, R.G. (1925) Public expenditure and the demand for labor. Economica, mart
Modigliani, F., Ando, A. (1976) Impacts of fiscal actions in aggregate income and the monetarist controversy. u: Stein J.L. [ur.] Monetarism: Studies in monetary economics, Amsterdam, itd: North-Holland, str. 17-42
Perić, A. (1978) Javna potrošnja i privredna ravnoteža. Ekonomska misao, br. 2
Perić, A.V. (1981) Finansijska teorija i politika. Beograd: Savremena administracija
Ristić, Ž.L. (1989) Fiskalna ekonomija. Beograd: Savremena administracija
Stojanov, D. (1985) Ekonomska kriza i ekonomska politika - neoklasičari, Keynes, Friedman, Marx. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.