Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 58, br. 4, str. 157-170
Performanse kamatnog rizika banke i Bazelske procedure
NIS a.d. Novi Sad, Beograd

e-adresadragoslava.nikic@nis.eu + dragana_n@mail.ru
Ključne reči: kamatnoosetljivi jaz; jaz veka trajanja; simulacioni model; Bazel II; ALCO
Sažetak
Analizira se savremeni poslovni koncept upravljanja kamatnim rizikom kao jedan od ključnih vidova upravljanja aktivom i pasivom banke, zaštite bankarskog kapitala i prihoda od kamatnog rizika. U procesu upravljanja kamatnim rizikom od posebnog je značaja poštovanje određenih procedura upravljanja kamatnim rizikom. Bazelski 'Komitet za bankarsku superviziju' usvojio je i preporučio određenim nacionalnim supervizorima primenu procedura koje banke treba da koristite pri upravljanju kamatnim rizikom u svom poslovanju. Ove preporuke i procedure upravljanja kamatnim rizikom korisno je razmatrati, kako radi moguće implementacije u Srbiji, tako i radi proširenja spektra upravljanja kamatnih rizika.
Reference
Bessis, J. (2002) Risk management in banking. New York, itd: Wiley
Đorđević, B.S., Ilić, S. (2012) Karakteristike trgovanja opcijama i trendovi na robnim berzama. Ekonomika, vol. 58, br. 1, str. 89-102
Grubišić, Z., Vuković, D., Branković, B. (2012) Upotreba fjučersa u zaštiti na finansijskom tržištu. Ekonomika, vol. 58, br. 1, str. 80-88
Hadžić, M. (2007) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Ljubić, M. (2011) Uvođenje Bazela II u Srbiji. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 261-281
Ljumović, I., Marinković, S., Pejović, B. (2011) Efikasnost i profitabilnost banaka - koliko su koncepti međusobno isključivi?. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 43-56
Živko, I., Slijepčević, S. (2006) Upravljanje rizikom likvidnosti banaka u tranzicijskim državama. Ekonomski anali, vol. 51, br. 168, str. 137-158
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.