Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 59, br. 2, str. 145-151
Upravljanje imovinom penzijskih fondova sa definisanim doprinosima u skladu sa životnim dobom osiguranika
DZU Kombank Invest, Beograd
Ključne reči: akumulirana suma; anuitet; faza akumulacije; faza očuvanja kapitala
Sažetak
Osiguranici koji se nalaze u godinama pred penzionisanje i koji akumuliranu sumu na penzijskim računima koriste za kupovinu anuiteta predstavljaju najosetljiviju kategoriju u odnosu na fluktuacije na tržištu kapitala. Upravo su osiguranici takvog profila i bili najteže pogođeni poslednjom ekonomskom krizom koja je dovela do kraha berzanskih indeksa. Za uspešno upravljanje imovinom penzijskih fondova bitno je da se definišu faza akumulacije kapitala i faza njegovog očuvanja. Faza akumulacije kapitala podrazumeva uključivanje hartija od vrednosti sa potencijalno visokim prinosima, dok se faza očuvanja kapitala bazira na bezrizičnim dužničkim hartijama najvišeg rejtinga. Akcije koje se preduzimaju u toku faze akumulacije kapitala kao i optimalni trenutak prelaska u fazu njegovog očuvanja imaju presudni značaj za visinu akumulirane sume koja će se imati u trenutku penzionisanja.
Reference
Barr, N., Diamon, P. (2010) Pension reform, short guide. New York: Oxford University Press
Chetyrkin, E. (2002) Aktarnye Raschety v negosudarstvennom pensionnom i meditsinskom strakhovanii. Moskva: Delo
DeFusco, R.A., Mcleavey, D.W., Pinto, R.A., Runkle, D.E. (2004) Quantitative Methods for Investment Analysis. Charlottesville: CFA Institute
Dickson, M., Hardy, M., Waters, H. (2009) Actuarial mathematics for life contingent risks. New York: Cambridge University Press
Elton, E.J., Gruber, M.J. (1995) Modern portfolio theory and investment analysis. New York, itd: Wiley, 5th edition
Farmer, R. (2011) The stock market crash of 2008 caused The Great Recession: Theory and evidence. NBER, WP 17479
Hopkin, P. (2010) Fundamentals of risk management - understanding, evaluating and implementing effective risk management. London: Kogan page
Jorion, P. (2001) Value at risk: The new benchmark for managing financial risk. McGraw-Hill
Kozul, N. (2010) Financial option trading strategies. Ekonomika, vol. 56, br. 4, str. 63-72
Martinović, M. (2010) Modeli nadzora nad funkcionisanjem privatnog penzijskog osiguranja. Ekonomika, vol. 56, br. 2, str. 191-197
Mcgill, D., Brown, K., Haley, J., Schieber, S., Warshawsky, M. (2010) Fundamentals of private pensions. New York: Oxford University Press
OECD (2006) Survey of investment regulations of pension funds
OECD (2009) Pension market in focus
OECD (2010) Pension markets in focus
OECD (2011) Pension markets in focus
Promislow, D. (2006) Fundamentals of actuarial mathematics. UK: J Reilly
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2003) Investment analysis and portfolio management. Mason, OH: Thomson
Slud, E. (2001) Actuarial Mathematics and Life-Table Statistics, Mathematics Department. University of Maryland, Mathematics Department, dostupno na sajtu: www2. math. umd. edu/~slud//s470/
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.