Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2014, vol. 60, br. 3, str. 87-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 15/05/2015
Državna pomoć i realni sektor ekonomije u poslednjoj svetskoj ekonomskoj krizi
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: dr.boban.stojanovic@gmail.com

Sažetak

Svrha rada je sagledavanje uloge državne pomoći, kao jednog od instrumenta delovanja države u poslednjoj svetskoj ekonomskoj krizi. Cilj rada je evaluacija obima i efekata antikrizne državne pomoći namenjene realnom sektoru ekonomije. Na osnovu rezultata istraživanja ocenjuje se delotvornost upotrebe državne pomoći kao instrumenta odgovora na krizu i instrumenta oživljavanja aktivnosti realnog sektora. U normalnim poslovnim i ekonomskim okolnostima postoji intencija ka što manjem nivou državne pomoći, kako njeno nekontrolisano dodeljivanje ne bi narušavalo konkurenciju na tržištu. U periodu svetske ekonomske krize državna pomoć je korišćena u većem obimu, a kao značajan antikrizni instrument. U radu se ocenjuje efekat ovog kompromisa.

Ključne reči