Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 1, str. 161-171
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1501161U


Upravljanje informacionim resursima u turizmu
A.D. 'Planinka' - Kuršumlija

e-adresa: p.ubavic@gmail.com

Sažetak

Svaka oblast svesnog ljudskog delovanja zahteva donošenje odgovarajućih odluka. Kako su za donošenje ispravnih i blagovremenih odluka potrebne određene informacije, to se isto može reći i za donošenje odluka u obavljanju turističke delatnosti. Turizam je heterogena delatnost, što stvara brojne mogućnosti za opštu i specifičnu primenu različitih informacija. Dakle, predmet analize ovog rada su neophodne informacije za donošenje pravovremenih i ispravnih odluka u turističkoj delatnosti, kao i načini prikupljanja istih. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj upravljanja informacijama, kao bitnim resursom u turističkim preduzećima, od koga zavisi ispravno i blagovremeno donošenje odluka od strane menadžmenta tih preduzeća.

Ključne reči

Reference

Aaker, D.A., Kumar, V., Day, S.G. (1995) Marketing research. New York: John Wiley & Sons. Inc, 5th edition
Drucker, F.P. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: Grmeč
Hanić, H.M. (1996) Marketinški informacioni sistemi - za menadžere. Beograd: Ekonomski fakultet
Hanić, H.M. (2001) Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Kotler, P. (1986) Principles of Marketing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Third Edition
Muhović, A., Ćurčić, N. (2011) Informaciona tehnologija u savremenoj organizaciji. Ekonomika, vol. 57, br. 4, str. 173-182
Popesku, J. (2002) Marketing u turizmu. Beograd: Čigoja štampa
Radosavljević, G. (2002) Informacioni sistem za upravljanje trgovinskim preduzećem. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Ratković, M., Grubić, G. (2011) Promene u marketingu usled primene savremenih informacionih tehnologija. Ekonomika, vol. 57, br. 1, str. 67-79
Rodić, B., Mitrović, M., Mitrović, U. (2012) Marketing u uslovima digitalne ekonomije i elektronskog poslovanja. Ekonomski vidici, vol. 17, br. 3, str. 437-447
Seferović, S., Stankov, U. (2009) Opšta i specifična upotreba geografskih informacionih sistema u turizmu. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet. Novi Sad, 38: 117-127
Stefanović, V., Gligorijević, Ž. (2010) Ekonomika turizma. Niš: Sven
Stojković, A. (2012) Istraživanje turističkog tržišta. Bizinfo (Blace), 5: 43-52
Unković, S., Zečević, B. (2011) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet, 22. izdanje
Walters, D. (1989) Strategic Retailing Management - A Case Study Approach. London: Prentice Hall