Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 2, str. 103-116
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 24/07/2015
doi: 10.5937/ekonomika1502103A
Korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao osnovnog kapaciteta za proizvodnju kukuruza i pšenice u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: slavica_a@iep.bg.ac.rs, natasa_k@iep.bg.ac.rs, marijana_j@iep.bg.ac.rs

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

Analizom prikupljenih podataka za 2011. godinu u strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji dominiraju oranice i bašte i livade i pašnjaci, dok se u manjem procentu nalaze voćnjaci i vinogradi. Gotovo isti odnos zabeležen je i u ostalim republikama bivše Jugoslavije (livade i pašnjaci su zastupljeniji vidi korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Sloveniji, Makedoniji, BiH i Crnoj Gori).Učešće površina pod pšenicom beleži manje oscilacije u svim republikama u periodu 2008-2012 godina, dok je prinos po hektaru za isti posmatrani period gotovo ujednačen.Učešće površina pod kukuruzom u odnosu na zasejane površine za period 2008-2012. godine je gotovo ujednačena u svim republikama. Prosečan prinos kukuruza po hektaru trend opadanja od 2008-2012 godine i pokazuje da se po proizvodnji Srbija nalazi iza Slovenije i Hrvatske. Takođe je navedeno da je proizvodnja žitarica u svetu povećana u 2012 i 2012. godini, čemu je doprineo rod kukuruza i pšenice u Kini, Severnoj Americi, evropskim zemljama i zemljama bivšeg SSSR-a. Analizom korišćenih zemljišnih kapaciteta naglašen je značaj zemljišta kao limitirajućeg faktora u proizvodnji i date su preporuke za ublažavanje problema u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Zaključci su dati bazirano na kalkulaciju procenata i njihovo međusobno poređenje za svaku državu koja je uključena u istraživanje.

Ključne reči

poljoprivredno zemljište; prosečni prinos po jedinici površine; pšenica; kukuruz; Srbija; zemlje bivše Jugoslavije

Reference

*** (2013) Rast prognoze za proizvodnju pšenice i kukuruza. septembar, www.agrarije.com (03.02.2015.)
Croatian Bureau of Statistics (2013) Statistical yearbook of Republic of Croatia. pp. 264-266 Available at: www.dzs.hr (01.02.2015.)
FAO (2013) Statistical Yearbook. Available at: www.fao.org, http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF (01.02.2015.)
Kljajić, N., Arsić, S., Mijajlović, N. (2012) Zemljište kao ekološki faktor poljoprivredne proizvodnje. Tranzicija, 14(29), 38-47
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Serbia (2010) Serbian national program of agriculture 2009-2011
Montenegro Statistical Office (2012) Statistical yearbook 2011. pp. 104-105) Available at: www.monstat.org (02.02.2015.)
Montenegro Statistical Office (2013) Statistical yearbook 2012. pp. 91-92) Available at: www.monstat.org (01.02.2015.)
Republic of Macedonia-(SSO) State Statistical Office (2014) Statistical yearbook of Republic of Macedonia (Agriculture). 2014. (pp. 417, 421) Available at: www.stat.gov.mk (02.02.2015.)
SORS (2011) Statistical yearbook of Serbia 2011 (Section: Agriculture). pp 206-208, Available at: www.stat.gov.rs (04.02.2015.)
SORS (2012) Statistical yearbook of Serbia 2012 (Section: Agriculture). pp 206-208, Available at: www.stat.gov.rs (04.02.2015.)
SORS (2014) Statistical yearbook of Serbia 2013 (Section: Agriculture). pp. 228-231, Available at: www.stat.gov.rs (04.02.2015.)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2013) Statistical yearbook of the Republic of Slovenia. pp. 299. 301) Available at: www.stst.si (03.02.2015.)
Subić, J., Popović, V.Ž., Vuković, P. (2005) Održivo korišćenje zemljišta u poljoprivredi. Ekonomika, vol. 51, br. 5-6, str. 26-35
Todorović, S.Z., Munćan, M.P. (2009) Optimiranje strukture setve porodičnih gazdinstava u nestabilnim uslovima poslovanja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 329-339
Živkov, G., Obućina, B., Teofilović, N., Bernardoni, P., Dulić, M.I., Bardić, D., Božić, M. (2012) Studija: 'Analiza trendova u proizvodnji i trgovini poljoprivrednih Proizvoda iz Vojvodine u odnosu na proizvodnju i trgovinu u Srbiji, regionu, EU i Svetu'. SEEDEV tim, SEEDEV tim, Za Program: redni broj JNMV 19/2012