Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 4, str. 1-10
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 16/01/2016
doi: 10.5937/ekonomika1504001K
Modeli iracionalnog ponašanja domaćinstva i firme
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs, krsticmilo3@gmail.com

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

Da bi ekonomisti izučili osnovne pojedinosti impulsivnog domaćinstva koriste različite modele. Ti modeli su stilizovani i nedostaje im mnoštvo detalja. Uprkos manjku realističnosti, proučavanje ovakvih modela omogućiće ekonomistima da vide ono što je za njih zaista važno. Na primer, povećanje relativne cene proizvoda X, smanjuje potrošnju istog. Model ponašanja iracionalnog domaćinstva, prema tome, pokazuje da će iracionalni privredni subjekat biti prisiljen da se ponaša kao racionalan, odnosno da je njegovo ponašanje u duhu fundamentalne teoreme racionalnosti tradicionalne ekonomske nauke koja glasi: kriva tražnje racionalnog domaćinstva ima uvek negativan nagib. Pored toga, model ponašanja iracionalnog domaćinstva ukazuje da većina nezavisnih impulsivnih domaćinstava gravitira ka tački n koja predstavlja najbolji izbor. Ova teorija važi i za iracionalne firme.

Ključne reči

model iracionalnog domaćinstva; model iracionalne firme; fundamentalna teorema racionalnosti; kriva tražnje; najpoželjniji izbor

Reference

Alchian, A. (1950) Uncertainty, evolution and economic theory. Journal of Political Economy, 58, str. 211-21
Becker, G.S. (1962) Irrational behavior and economic theory. Journal of Political Economy, vol. 70, februar, str. 1-13
Becker, G.S. (1957) The economics of discrimination. Chicago: University of Chicago Press
Friedman, M. (1953) The Methodology of Pozitive Economics: Essays in Pozitive Economics, II. Chicago: University of Chicago Press
Gary, M.F. (2004) The birth of the mind: How a tiny number of genes creates the complexities of human thought. New York: Basic Books
Gilboa, I., Postluëjt, Ë., Samuël'son, L., Šmajdler, D. (2015) Ëkonomičeskie modeli kak analogii. Voprosy Ëkonomiki, 106-130; (4)
Hodgson, G. (2005) From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary Economics without homo economics. Chicago, USA: University of Chicago Press
Hodgson, G. (2006) Economics in The Shadows of Darwin and Marks. London, UK: Edward Elger
Hodgson, G. (2012) On the Limits of Rational Choice Theory. Economic Thought, 1 (1); 94-108
Krstić, B., Krstić, M. (2015) Rational choice theory and random behaviour. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 1-13
Krstić, M. (2013) Teorija racionalnog izbora i zavisno ponašanje. Sociološki pregled, vol. 47, br. 4, str. 515-536
Labus, M.Z. (2002) Osnovi ekonomije. Beograd: Stubovi kulture
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Robles, J.M. (2007) Bounded rationality: A realistic approach to decision process in a social enviroment. Theoria, 16 (1); 41-48
Simon, H. (1991) Bounded rationality and organizational learning. Organization Science, volume 2, number 1
Simon, H. (1959) Theories of decision-making in economics and behavioral science. American Economic Review, 49, 253-283
Simon, H. (1961) Administrative Behaviour. New York, USA: Simon & Schuster
Varijan, H. (2014) Mikroekonomija. Beograd: Centar za izdavacku delatnost