Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 4, str. 109-124
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1504109V


Predlog metode predviđanja postignuća učenika od značaja za budući poslovni učinak
aUniverzitet u Nišu, Elektronski fakultet
bUniversity Business Academy, Faculty for Applied Management, Economy and Finance, Belgrade

e-adresa: julija2921968@gmail.com, vukajlovicdj@gmail.com, vasiljevicdj68@gmail.com

Sažetak

Današnje poslovanje nemoguće je zamisliti bez podrške informatičkih dostignuća, a informacije i znanje dva su osnovna resursa za uspešno poslovanje. U ovom kontekstu od ključne je važnosti razumevanje i shvatanje uloge nastavnika, škole i porodice u obrazovno-vaspitnom procesu, posebno u osnovnom obrazovanju kao temelju budućeg individualnog razvoja ličnosti, a samim tim i razvoja društva u celini. U radu je dat pregled primene tehnika data minig-a u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, s posebnim osvrtom na metod binarne logističke regresije. Takođe, prikazani su rezultati istraživanja i dat je predlog izgleda i funkcionalnosti Web baziranog sistema za minig podataka iz različitih izvora, sa osvrtom na primenu takvog sistema za adekvatno preduzimanje mera za poboljšanje nivoa postignuća učenika osnovnih škola. Predloženi sistem bi na osnovu rezultata dobijenih data mining-om pružao podršku školi i roditeljima prilikom donošenja odluke o preduzimanju mera za unapređenje nivoa postignuća i optimalnog izbora buduće profesije.

Ključne reči

binarna logistička regresija; obrazovno-vaspitni proces; postignuće

Reference

Dietl, J. (1997) Kvalitet obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama - Osnovne studije za potrebe biznisa, dosadašnja iskustva i dalje perspective. Łódź: FEP
Goharian, N., Grossman, D. (2003) Introduction to Data Mining. Chicago: Illinois Institute of Technology
Han, J., Kamber, M. (2001) Data mining: Concepts and techniques. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers
Han, J., Kamber, M., Pei.J. (2012) Data Mining Concepts and Techniques. Waltham: Elsevier Inc
Hossler, D., Braxton, J., Coopersmith, G. (1989) Understanding student college choice. u: Higher Education Handbook of Theory and Research, (5), 231-288
Ilić, V., Nedić, V. (2014) Merenje spremnosti zemalja za razvoj ekonomije bazirane na znanju. Ekonomika, vol. 60, br. 3, str. 247-254
Ilić-Rajković, A. (2015) Reforma produžnih škola u Minhenu i utemeljenje dualnog sistema stručnog obrazovanja. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 1, str. 117-130
Knežević, M., Veselinović, P. (2015) New education policy's priorities as a function of economic development of Serbia. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 151-159
Mikanović, B. (2014) Ishodi učenja i standardi znanja u osnovnom obrazovanju. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 1, str. 84-93
Milošević, B.M., Stojković, Z. (2013) Analiza strategije upisa u srednje škole i tendencije zapošljavanja u gradu Nišu. Ekonomika, vol. 59, br. 2, str. 170-175
Ngai, E.W.T., Hu, Y., Wong, Y.H., Chen, Y., Sun, X. (2011) The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50(3): 559-569
Nijkamp, P., Siedschlag, I. (2011) Innovation, Growth and Competitiveness, Dynamic Regions in the Knowledge- Based World Economy. Heidelberg Dordrecht, London New York: Springer
Paszek, Z. (2012) Methodology of assessing quality education. Škola biznisa, br. 3, str. 18-28
Rotar-Južnik, L. (2014) Youth unemployment and entrepreneurship. Ekonomika, vol. 60, br. 4, str. 43-56
Sučević, V.M., Kerić, M. (2015) Elements and indicators for identification of quality of primary education. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 4, br. 7, str. 19-32
Tomić, M., Spasenović, V., Hebib, E. (2015) Dual model of vocational education: Austrian example. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 1, str. 131-144