Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:55
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:54
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 1, str. 83-96
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekonomika1701083S


Upravljanje kvalitetom ugostiteljskih usluga
aUniversity Business Academy in Novi Sad + MEF Faculty of Applied Management, Economy and Finance, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Sažetak

Danas je kvalitet, u uslovima velike konkurencije i sve većeg rasta zahteva potrošača jedan od ključnih faktora opstanka poslovnih sistema na tržištu. Posmatrano sa aspekta potrošača kvalitet usluge u turizmu, odnosno njegovih očekivanja su svakim danom sve veća i veća. Obezbeđivanjem kontinuiranog i potpunog kvaliteta usluge, postavljaju se preduslovi za postizanje satisfakcije gosta pa se u tom smislu obezbeđivanjem željenog kvaliteta za njih i njihovom satisfakcijom postižu brojne konkurentske prednosti. Sistem TQM - Total Quality Management (upravljanje totalnim kvalitetom) predstavlja filozofiju koja u turistički razvijenim zemljama nalazi svoju primenu i podrazumeva čitav niz aktivnosti koje je potrebno preduzimati u obezbeđivanju kvaliteta. Dugoročni izvor prihoda za preduzeća predstavljaju zadovoljni potrošači, kako pozitivnom propagandom koju vrše, čime utiču na nove, potencijalne goste, tako i vraćanjem i ponovljenim posetama.

Ključne reči

Reference

Bakić, O. (2010) Marketing u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Barjaktarović, D. (2013) Quality management in the hotel industry. Belgrade: Singidunum University
Brzaković, M., Radulović, J. (2014) Sistemi quality management in educational and scientific institutions: The need and importance, quality and business excellence in education and teaching. Belgrade
Brzaković, M., Radulović, J. (2014) Quality management systems in educational and scientific institutions: Needs and character, quality and business excellence in education and teaching. Belgrade
Galičić, V., Ivanović, I. (2008) Management guest satisfaction. Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management
Hellriegel, D., Slocum, W. (2008) Management. New York: Addison-Wesley, 5th Edition
Juran, J.M. (1988) Juran on planning for quality. New York, itd: Free Press
Kosar, Lj., Raseta, S. (2005) Challenges Quality: Quality management in the hotel industry. Belgrade: Higher hotel management school
Kotler, F., Keller, K. (2006) Marketing management. Belgrade: Data Status, interpreters 12th edition
Popov-Raljić, J. (2013) Sensory analysis of food and beverages. Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Science - Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Popov-Raljić, J., Blešić, I. (2012) Food Safety: Implementation of HACCP system in catering and hotel. Novi Sad: University of N. Sad - Faculty of Science - Department of Geography, Tourism and Hotel Management