Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 4, str. 97-104
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1704097M


Poslovne prevare u sajber prostoru
University Union 'Nikola Tesla', Belgrade + Business and Law Faculty, Belgrade

e-adresa: zivankamiladinovic@gmail.com

Sažetak

Bezbednost može vrlo lako biti ugrožena ljudskim faktorom. Ljudska lakovernost, glupost ali i nepoznavanje bezbednosnih pravila su često ključni faktori koji doprinose narušavanju bezbednosti. Kako se razvijaju savršenije bezbednosne tehnologije, koje otežavaju pronalaženje tehničkih propusta, napadači se sve više okreću ljudskom faktoru kao centralnom elementu u informaciono-komunikacionoj infrastrukturi, a bez kog računari ili mreže ne bi mogli da funkcionišu. Korišćenje ljudskih slabosti često ne iziskuje nikakva ulaganja i podrazumeva minimalan rizik. Upravo su ove okolnosti dovele do pojave nigerijske prevare i njenog egzistiranja u sajber prostoru već 2 decenije.

Ključne reči

Reference

*** 419 Unit AFF statistics and estimates. http://www.ultrascan-agi.com/public_html/html/419_statistics.html, accessed 12.04.2016
*** (2006-2007) Zakon o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, no. 46/2006; 49/2007
*** (2005) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Sl. glasnik RS, no. 61
*** Internet prevare decenije. http://www.informacija.rs/Clanci/Internet-prevare-decenije. html, accessed 12.04.2016
*** (2016) Nigerian Cyber Scammers: LA Times. http://www.latimes.com/la-fgscammers20oct20-story.html, 12.04.2016
Bojović, V. (2005) Sajber kriminal - izazov kompjuterske ere. Bilten Okružnog suda u Beogradu, Beograd, no. 68
Buchanan, J., Grant, A. (2001) Investigating and prosecuting Nigerian fraud. U.S. Attorneys' Bulletin, Vol 49, No 06, str. 39-47
Chawki, M. (2006) Anonymity in cyberspace: Finding the balance between privacy and security. Revista da Faculdade de Direito Milton Campos Nova Lima Brazil, vol 11, str. 39-64
Dyrud, M. (2005) I brought you a good news an analysis of Nigerian 419 letters. u: Annual Association for Business Communication, Proceedings, Convention Association for Business Communication, str. 11
Nigerianspam http://www.nigerianspam.com/people-affected-419-scam.htm, 12.04.2016
Petrović, S. (2004) Kompjuterski kriminal. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Šešić, Z. (2006) Krivičnopravna zaštita bezbednosti računarskih podataka. u: Savetovanje: Nova rešenja u krivičnom zaonodavstvu i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni, Zlatibor, Beograd
Telegraf Obećavaju vam milione evra, a vi se ložite? - evo kako pljačkaju Srbe!. http://www.telegraf.rs/vesti/1286463-obecavaju-vam-milione-evra-a-vise-lozite-evo-kako-pljackaju-srbe-foto, accessed 12.04.2016
Vićentijević, M. (2008) Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka. Izbor sudske prakse, 16, no. 7/8