Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[10]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 65, br. 3, str. 45-54
Značaj upravljanja inovacijama u savremenim preduzećima
aUniverzitet u Nišu
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaivana91.ekfak@gmail.com, tamara.radjenovic@eknfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Ključne reči: inovacija; konkurentnost; inovativni projekti; inovacioni menadžment
Sažetak
U uslovima dinamičnog poslovnog okruženja i neprekidne borbe za opstanak na tržištu, inovacija postaje osnovni faktor rasta i razvoja preduzeća. Naime, ona uvek vodi novim rešenjima, novim idejama i novim načinima poslovanja. Osnovna konkurentska prednost savremenog preduzeća, ogleda se u njegovoj sposobnosti da inovira sopstveno poslovanje. Uopšteno, inovacija preduzeća rezultira prednošću nad konkurencijom, a tako stečena konkurentska prednost dovodi do povećanja profita, što je glavni cilj svakog modernog preduzeća. Ključni preduslov svakog preduzeća je stalno poboljšanje konkurentske prednosti, odnosno stalno investiranje u inovacije proizvoda i usluga. Cilj rada je da ukaže na značaj inovacija u poslovanju savremenih organizacija. Poslovni model utemeljen na inovacijama ima ključnu ulogu u podsticanju prosperiteta, kreiranju i održavanju konkurentske prednosti. Ključni aspekt svake efektivne i efikasne organizacije jeste učestvovanje svakog organizacionog dela u procesu inovacija. Inovacije nisu samo odgvoronost istraživanja i razvoja, već podrazumevaju simultano zalaganje svih funkcionalnih oblasti unutar preduzeća.
Reference
Afuah, A. (2003) Innovation management: Strategies, implementation and profit. Oxford: Oxford University Press
Anand, N., Gardner, H.K., Morris, T. (2007) Knowledge-based innovation: Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms. Academy of Management Journal, 50(2), 249-467
Avlonitis, G.J., Papastathopoulou, P.G., Gounaris, S.P. (2001) An empirically-based typology of product innovativeness for new financial services: Success and failure scenarios. Journal of Product Innovation Management, 18(5), 324-342
Boh, W.F., Evaristo, R., Ouderkirk, A. (2014) Balancing breadth and depth of expertise for innovation: A 3M story. Research Policy, 43(2), 349-366
Castells, M. (2000) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura - uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
de Brentani, U. (2001) Innovative versus incremental new business services: Different keys for achieving success. Journal of Product Innovation Management, 18(3), 169-187
Drucker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adižes
Fay, D., Borrill, C., Amir, Z., Haward, R., West, M.A. (2006) Getting the most out of multidisciplinary teams: A multi-sample study of team innovation in health care. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79(4), 553-567
Froehle, C.M., Roth, A.V., Chase, R.B. (2000) Antecedents of new service development effectiveness: An exploratory examination of strategic operations choices. Journal of Service Research, 3(1), 3-17
Galbraith, J. (1977) Organization design. Reading, MA: Addison Wesley
Henderson, R.M., Clark, K.B. (1990) Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 35(1), 9-30
Keegan, A., Turner, R.J. (2002) The management of innovation in project-based firms. Long Range Planning, 35(4), 367-388
Krstić, B. (2009) Intelektualni kapital i konkurentnost preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Krstić, B. (2014) Upravljanje intelektualnim kapitalom preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Krstić, B., Rađenović, T. (2018) Strategisjko i operativno upravljanje intelektualnim kapitalom preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Mandić, V., Rašić, V., Jevtović, J., Knežević, T., Subašić, L., Zlatić-Šutić, D. (2014) Metodologija za upravljanje inovacijama. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - WBC Inno projekat
Pearson, A. (1991) Managing innovation: An uncertainty reduction process. u: Henrz J., Walker D. [ur.] Managing Innovation, London: Sage/Oxford University Press, 18-27
Quinn, J.B. (1985) Managing innovation controlled chaos. Harvard Business Review, 63(3), 73-84
Ramirez, M. (2004) Innovation, network services and the restructuring of work organisation in customer services. Service Industries Journal, 24(1), 99-115
Robbins, S.P. (1987) Organization theory: Structure, design and applications. New Jersey: Prentice Hall, Inc
Saren, M. (1990) Determinants, processes and strategies of technological innovation: Towards and interactive paradigm. u: Loveridge R., Pitt M. [ur.] The Strategic Management of Technological Innovation, Willy & Sons, 205-222
Trott, P. (2005) Management and new product development. Pearson Education Limited
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1903045J
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Marketing (2015)
Merenje finansijske vrednosti marke kao nematerijalne imovine preduzeća
Popović Ana, i dr.

J Process Man & New Technol (2013)
Relationship between organizational design and innovation processes in Serbian public companies
Kolarić Borislav

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B (2020)
Vrednovanje marke kao nematerijalne aktive preduzeća
Jovanović Milica, i dr.

prikaži sve [22]