Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2002, br. 7, str. 31-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Krize u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

U ovom članku u kome se bavimo razmatranjem kriza u razvijenim (postkapitalističkim) zemljama, uz teorijske osnove data su i razmatranja o mogućnosti pojava kriza u novom načinu proizvodnje. U teorijskim osnovama iz bogate naučne literature, izvršili smo sintezu na kojoj temeljimo istraživanja za novi način proizvodnje. Na osnovu te sinteze, kao i naših prethodnih istraživanja postkapitalističkog načina proizvodnje prezentirali smo osnovna teorijska razmatranja o mogućnosti i osnovnim uzrocima pojave pre svega, ekonomskih kriza u tom načinu proizvodnje. Osnovnim uzrokom pojave ekonomskih kriza u novom načinu proizvodnje smatramo protivrečnost između kreativnog, pre svega naučnog, i rutinskog rada.

Reference

Tot, A. (2000) Način proizvodnje na kraju XX veka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 57-64
Tot, A. (2000) Neposredni proces proizvodnje utemeljen na naučnom radu. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 1-2, str. 55-62
Tot, A. (2000) Delovanje zakona vrednosti u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Privredna izgradnja, vol. 43, br. 3-4, str. 175-184
Tot, A. (2001) Raspodela u novom (postkapitalističkom) načinu proizvodnje. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 6, str. 101-107