Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2005, br. 14, str. 133-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Informacije međunarodnih marketing istraživanja u funkciji kanala distribucije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

U međunarodnom marketingu kanali distribucije izučavaju se kao instrument međunarodnog marketing miksa, na osnovu kojeg se ostvaruju tzv. koristi od mesta, ili drugačije rečeno, kanalima distribucije omogućuje se raspolaganje proizvodom drugoj strani u procesu međunarodne razmene. Informacije međunarodnih marketing istraživanja u funkciji kanala distribucije omogućuju vođenje efektivne politike ovog instrumenta međunarodnog marketing miksa čime se unapređuje razmena proizvoda i usluga na savremenom međunarodnom tržištu.

Reference

Aker, D.A., Keller, K.L. (1990) Consumer evaluations of brand extensions. Journal of Marketing, January
Akhter, S.H. (1994) Global marketing: Text and cases. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Bradley, F.H. (1991) International marketing strategy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (1995) The global marketing imperative: Positioning your company for the new world of business. Lincolnwod-Chicago, IL: NTC Business Book
Garvin, D.A. (1983) Quality on the line. Harvard Business Review, September - October
Jacob, R. (1994) Why some customers are more equal than others. Fortune, September
Jović, M.B. (1997) Međunarodni marketing - od izvoznog ka globalnom konceptu. Beograd: TrimSoft Trade
Kotler, P.J. (2000) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Lancaster, G.A., Massingham, L.C. (1997) Menadžment u marketingu. Beograd: Grmeč
Salai, S., Božidarević, D. (1997) Marketing istraživanje - informaciona osnova marketing menadžmenta. Beograd: Savremena administracija
Terpstra, V., Sarathy, R. (2000) International marketing. Chicago, itd: Dryden Press