Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2015, br. 33, str. 61-78
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Konkurentnost poljoprivredno- prehrambenih proizvoda Srbije na tržištu zemalja regiona
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: birovljevj@ef.uns.ac.rs, bojan.matkovski@ef.uns.ac.rs, biljanas@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Postignuti trgovinski sporazum između Srbije i zemalja članica CEFTE imao je efekat na povećanje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u zemlje regiona u poslednjoj deceniji, a kontinuirano se povećavao i suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa ovim zemljama. Obzirom na izuzetno visok udeo izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ukupnom izvozu Srbije na tržište zemalja regiona, ovim radom analizira se struktura izvoza, geografska alokacija izvoza, kao i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u zemljama regiona. Dinamički je sagledana komparativna prednost izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije u zemlje regiona primenom Balasa metode i nivo specijalizacije u međunarodnoj trgovini primenom Grubel-Lojdovog indeksa. Na taj način istaknuti su sektori, ali i tržište gde su pojedini proizvodi konkurentni, a samim tim identifikovani su i potencijali za dalje unapređenje konkurentnosti poljoprivredno- prehrambenih proizvoda Srbije u zemljama regiona.

Ključne reči