Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2016, br. 35, str. 237-248
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Modaliteti evazije poreza na dodatu vrednost u Republici Srbiji
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
bUniverzitet Union 'Nikola Tesla', Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
cBeogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresa: marija.marcetic@vpskp.edu.rs, nikolavcurcic@yahoo.com, katarina.lazovic@hotmail.rs

Sažetak

Problem evazije poreza na dodatu vrednost u trenutku fiskalne konsolidacije u Srbiji značajan je i u tom smislu ovaj rad bi trebalo da doprinese rasvetljavanju modaliteta evazije ovog poreza. Iako istraživanja pokazuju da porez na dodatu vrednost ostavlja najmanje prostora za izbegavanje poreza, iskustva mnogih zemalja ukazuju na to da je podložan prevarama. U radu se razmatraju osnovni činioci koji utiču na odluku poreskog obveznika da izbegne plaćanje poreza. Nakon evidencije razmere poreskog jaza, analiziraju se pojedinačni slučajevi na koji poreski obveznici na zakonit ili nezakonit način vrše evaziju u sistemu poreza na dodatu vrednost.

Ključne reči