Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Termotehnika
2009, vol. 35, br. 1, str. 95-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 28/07/2009
Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
cInstitut za aeronautiku, Univerzitet Blide 'Saad Daleb', Suma, Alžir

e-adresa: vsijacki@mas.bg.ac.rs

Sažetak

U cilju izvođenja validne procene integriteta komponenti ugrađenih u industrijska energetska postrojenja neophodno je primeniti metodološki pristup koji obuhvata prikupljanje, sistematizaciju i analizu podataka iz eksploatacione istorije, propisivanje programa ispitivanja stanja materijala metodama sa i bez razaranja, kao i odgovarajućih kriterijuma prihvatljivosti. U radu je dat primer procene integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla jednog domaćeg postrojenja izloženog koroziji na osnovu podataka iz eksploatacione istorije, rezultata ranijih ispitivanja, kao i na osnovu poređenja dobijenih rezultata ispitivanja sa usvojenim kriterijumima prihvatljivosti. Procena integriteta kritičnih komponenti predstavlja podlogu za definisanje predloga o parcijalnoj zameni kotlovskih cevi, kao i niza korektivno - preventivnih koje imaju za cilj prevenciju pojave razaranja kao i obezbeđivanje visoke pouzdanosti u radu.

Ključne reči

vrelovodni kotao; cevni sistem; korozija; procena integriteta; korektivno-preventivne mere

Reference

*** (1828) Life time analysis of boiler tube: State-of-the-art report. VTT Technical Research Center of Finland, NO TUO74-022003
Đukić, M., Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Kerečki, I., Anđelić, B., Rajičić, B. (2004) Koncept održavanja kotlovskih cevi izloženih korozionom ataku. u: Simpozijum Elektrane Vrnjačka Banja, Srbija, CD
Hagn, L. (1983) Lifetime prediction for parts in corrosive environment. u: International Brown Bowery Symposium on Corrosion in Power Equipment (8th), Baden, Germany, str. 256-262
Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Đukić, M., Anđelić, B., Milanović, D. (2003) Model klasifikacije otkaza i njihove statističke obrade za cevni sistem termoenergetskog postrojenja. Preventivno inženjerstvo, vol. XI, No2, str. 35-39
Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Đukić, M., Anđelić, B., Milanović, D., Marković, D. (2002) Moderni pristupi u održavanju termoenergetskih postrojenja - metodologija, poređenja, unapređenja. Preventivno inženjerstvo, br. 2, 10, 23-29
Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G.M., Đukić, M.B., Anđelić, B., Milanović, D. (2003) Failure of fresh air fan shaft No. 1, unit 2, Thermal power plant Kostolac-B. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, Report 12-07-12.04
Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Đukić, M., i dr. (2001) Iskustva u primeni uređaja EMF3-MI za detekciju korozionih oštećenja na cevima cevnog sistema kotla. u: Energetika Srpske, konferencija, Teslić, Republika Srpska, zbornik radova, str. 125
Žeravčić-Šijački, V., i dr. Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji