Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Psihijatrija danas
2007, vol. 39, br. 1, str. 65-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Jungijanska i/ili klajnijanska analiza?
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd

Sažetak

Sve su češći pokušaji u nauci plodnog prožimanja raznovrsnih elemenata u jedan sistem. Na primeru prednosti i nedostataka jungijanske i klajnijanske analize (didaktičke i terapeutske), autor želi da približi oba poznata analitička učenja, pridružujući se tako sličnim pokušajima u svetu (Joann Culbert-Koehn). Učenje Melanije Klajn, Sigmunda Frojda, Karla Gustava Junga i njihovih sledbenika i učenika, nisu nepomirljivo suprotstavljeni jedni drugima, kao što se to dugo mislilo. Egzistencijalne i esencijalne ideje, kao što su: strah, krivica, moralnost i etika, dobro i zlo, svesno i nesvesno, ja i Sopstvo itd, bliske su u svim pomenutim učenjima. Poznavanje teorija i pomenutih shvatanja, kao i primena istih radi boljeg upoznavanja samih sebe kao psihoterapeuta (autoanaliza i didaktička analiza), pomoći će i da naša terapija unesrećenih ljudi (naših klijenata) bude uspešnija.

Ključne reči

K. G. Jung; M. Klajn; didaktička i terapeutska analiza; religija; interpretacija

Reference

Culbert-Koehn, J. (1997) Jung und Klein integrieren: Eine persönliche Erfahrung. Analytische Psychologie, December
Hillman, J. (1979) Insearch: Psychology and religion. Dallas: Spring
Jung, K.G. (1977) O psihologiji nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska, knjiga druga Odabrana dela K.G. Junga
Klein, M. (1952) The origins of transference. Int J Psychoanal, 33(4): 433-8
Majendorf, D. (1983) Sveti Grigorije Palama i pravoslavna mistika. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, Hilandar fond
Meltzer, D. (1981) The Kleinian expansion of Freud's metapsychology. Int J Psychoanal, 62(Pt 2): 177-85
Nunberg, H. (1959) Allgemeine Neurosen-lehre. Bern, itd: Hans Huber Verlag
Semjuels, E. (2002) Jung i njegovi sledbenici. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Winnicott, D.W. (1987) The maturational processes and the facilitating environment. London: Hogarth