Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 41, br. 1-2, str. 115-127
Uloga zdravstvenog sistema u procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresajradosavljev@yahoo.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 145027: Dimenzije ličnosti, kvalitet roditeljstva i zlostavljanje dece - transgeneracijsko prenošenje trauma

Sažetak
U poslednjih deset godina u našem društvu došlo je do značajnog napretka u prepoznavanju i postupanju u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece. Usvojeni su Opšti i Posebni protokoli u sklopu kojih je i Poseban protokol sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. U Institutu za mentalno zdravlje je 2000. godine formiran prvi specijalizovani tim za rad sa zlostavljanom i zanemarenom decom. Tim se bavi senzibilizacijom i edukacijom stručnjaka iz Instituta za mentalno zdravlje i iz drugih sistema, dijagnostikovanjem i psihoterapijskim radom sa decom i porodicama, kao i saradnjom sa drugim službama u cilju zajedničke zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Kao deo standardne procedure procene uvedena je Matrica za procenu rizika i kreirana Prijava koju popunjava stručnjak koji je prvi posumnjao na zlostavljanje i zanemarivanje. Do sada je registrovano 546 dece za koje je Tim obezbedio tretman, uspostavio kontakt sa nadležnim službama i uključio se u dalji proces zaštite.
Reference
*** (2009) Pregled realizacije nacionalnog plana akcije (NPA) za decu u period 2004-jun 2009 godine. Beograd
Centar za prava deteta (2008) Neostvarivanje prava deteta u Srbiji - gledano iz ugla deteta i odraslih. Beograd
Išpanović, R.V. (2001) Porodično nasilje. u: Babić M. [ur.] Skrining u medicini, Beograd: Jugoslovenska fondacija protiv raka
Išpanović, V., Vujović, R., Paunović, S., Ivanović, J., Vujošević, M., Zečević, O., Božović-Milošević, V., Pavlović, Z., Stevanović, I., Kranjc, S., Milosavljević-Đukić, I., Brzev-Ćurčić, V. (2006) Polazni Okvir Nacionalne strategije protiv nasilja - radni tekst. Beograd: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Išpanović-Radojković, V., Ignjatović, T., Vujović, R., Stevanović, I., Srna, J., Žegarac, N. (2006) Priručnik za primenu opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Centar za prava deteta
Išpanović-Radojković, V.T., Srna, J., Lakić, A., Žegarac, N., Vujović, R., Lajović, B., Stevanović, I. (2005) Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, april
Lecic, T.D. (2005) Prevention and mental health promotion: A need for international collaboration. Psychiatriki, 15, str. 6-9
Lečić-Toševski, D.M., Christodoulou, GN., Herrman, H., Hosman, C., Jenkins, R., Newton, J., Rajkumar, S., Saxena, S., Schmolke, M. (2003) WPA consensus statement on psychiatric prevention. Dynamische psychiatrie, 36 (5-6): 307-315
OHagan, K. (2006) Identifying emotional and psychological abuse: A guide for childcare professionals. Berkshire: Open University Press
Paunović, E., Torbica, K., Simić, S., Šaranović-Racić, D., Alempijević, Đ., Petrović, O. (2009) Posebni protokol sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Pejović-Milovančević, M.M., Išpanović-Radojković, V.T., Kalanj, D., Minčić, T., Radosavljev, J., Medurić, V., Vidojević, O., Miličević, B. (2002) Model zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Psihijatrija danas, vol. 34, br. 1-2, str. 117-132
Pejović-Milovančević, M.M., Minčić, T., Tenjović, L.R., Išpanović-Radojković, V.T., Kalanj, D., Radosavljev, J., Nastasić, P., Filipović, S., Vidojević, O. (2002) Posledice zlostavljanja i zanemarivanja adolescenata u porodicama. Psihijatrija danas, vol. 34, br. 3-4, str. 237-249
Reder, P., Lucey, C. (1995) Assessment of parenting: Psychiatric and psychological contributions. London: Routledge
Srna, J. (2001) Od grupe do tima - multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Beograd: Centar za brak i porodicu
World Health Organization (2006) Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence. Geneva
World Health Organization (1999) Report of the consultation on child abuse prevention. Geneva, 29-31 March, WHO/HSC/PVI/99.1
Žegarac, N., Mijanović, Lj., Obretković, M., Pejaković, Lj., Simović, I., Stevanović, I. (2004) Zaštita deteta od zlostavljanja / The protection of the child against abuse. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2010.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2016)
Vrste nasilja nad decom u porodici
Račić Anđelka

Psihologija (2004)
Poverljivost u psihoterapiji - neke od aktuelnih dilema
Vukosavljević-Gvozden Tatjana D.

Psihijatrija danas (2005)
Zaštita mentalnog zdravlja u Srbiji - izazovi i rešenja
Lečić-Toševski Dušica, i dr.

prikaži sve [13]