Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1996, vol. 28, br. 1-2, str. 167-185
Neuropsihološka analiza prve godine života deteta
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet
Sažetak
Primenom fenomenološkog metoda Huserla nastojimo da definišemo integralni pristup razvojnom dobu ličnosti. Ovoga puta prikazujemo osnovnu skicu događanja koja se zbivaju tokom prve godine života deteta. U opisivanju ovih pojava služimo se činjenicama koje nam otkrivaju istraživanja iz oblasti neurohistološkog praćenja mijelinizacije neurona centralnog nervnog sistema (CNS) kao indikatora funkcionalne zrelosti tih neurona, što su ih obavljali Lecour i Yakovlev u Oksfordu 1967 godine, kao i na činjenicama koje su nam otkrila teorijska i klinička istraživanja Pijažea, Valona, Spica, Melani Klajn, V. Matića, i svakako Ludviga Binsvangera. Sve činjenice koje su ovde pominjane kao relevantne za opis pojave ličnosti u prvoj godini života deteta, javljaju se kao celoviti sistem odnosa zasnovan na neuropsihološkim činjenicama razvojnog doba. Time ukazujemo da neuropsihološka analiza razvoja deteta obećava znatno jasnije repere našim preventivnim, terapijskim i rehabilitacionim aktivnostima u oblasti psihičkog razvoja i socijalizacije tokom detinjstva i mladosti.
Reference
Bašlar, G. (1969) Poetika prostora. Beograd: Kultura
Binswanger, L. (1936) La concepcion Freudien de l'homme ala lumiere de l'antropologie. str. 201-237
Binswanger, L. (1970) Analyse existentielle et psychiatrie. u: Discours, parcours et Freud, Paris: Gallimard, str. 85-114
Bojanin, S.S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Buber, M. (1977) Ja i Ti. Beograd: Vuk Karadžić
de Ajuriaguerra, J. (1977) Manuel de psychiatrie de l'enfant. Paris, itd: Masson
Delmas, A. (1981) Vois et centers nerveux. Paris, X ed
Fordham, M. (1976) Self and autism. London: Medic Books
Frojd, S. (1961) Uvod u psihoanalizu. Beograd: Kosmos
Hawkes, J. (1966) Preistorija. Zagreb: Naprijed, London 1965
Huserl, E. (1973) Ideja fenomenologije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kovačević, D. (1984) Ispitivanje i procena psihomotornog razvoja odojčeta. u: Priručnik za procenu psihomotornog razvoja predškolske dece, Beograd: Institut za mentalno zdravlje, str. 7-31
Laplanche, J., Pontalis, J.R. (1973) Vocabulaire de la psychanalyse. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Lurija, A.R. (1973) Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit
Marinković, S.V., Ilić, A., Milisavljević, M., Kostić, V.S. (1988) Funkcionalna i topografska neuroanatomija. Beograd: Savremena administracija
Matić, V. (1970) Uloga razvoja hvatanja u prevazilaženju anakliktičkog straha. Anali Zavoda za mentalno zdravlje, vol. 2, str. 71-79
Piaget, J., Inhelder, B. (1968) La représentation de l'espace chez l'enfant. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Piaget, J., Inhelder, B. (1960) Les praxie chez l'enfant. Rev Neurol (Paris), vol. 102, br. 6, str. 551-568
Piaget, J. (1973) Le developement de la notion de temps chez l'enfants. Paris-Neuchatel: Delachaux et Niestle
Pijaže, Ž. (1977) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Spitz, R. (1968) De la naissance a la parole. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Šljivić, B. (1951) Atlas centralnog nervnog sistema. Beograd: Naučna knjiga
Thatcher, R.W. (1991) Maturation of human frontal lobes: Physiological evidence for stageing. Dev Neuropsychol, vol. 7, br. 3, str. 397-419
Wallon, H. (1959) Les etapes de la sociabiliti chez l'enfant. Enfance, br. 4, str. 305-323
Yakovlev, P., Lecours, A. (1967) Regional development of the brain in early life. Oxford, UK, itd: Blackwell
Zečević, N. (1991) Neurobiologija razvića. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Psihijatrija danas (2006)
Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom
Bojanin Svetomir

Psihijatrija danas (2006)
Reedukacija psihomotorike i relaksacija kao terapijske metode u dečjoj psihijatriji
Išpanović-Radojković Veronika, i dr.

Psihijatrija danas (1991)
Fantazam i fantazija u duševnom razvoju mladih
Bojanin Svetomir S.

prikaži sve [130]