Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 27, br. 1-4, str. 39-47
Masovno obolevanje u nekim kasarnama Srbije od 1836. do 1864. godine - intuicija nekad i sad
Dom zdravlja 'Nika Labović', Berane
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Adanja, B., Vlajinac, H., Gledović, Z., Dačić, M., Janković, S., Janjić, M., Jarebinski, M., Jevremović, I., Ristanović, D., Cucić, V. (1996) Osnovi metodologije naučnog istraživanja u medicini. Beograd: Nauka
Arsić, B., Birtašević, B. (1978) Vojna epidemiologija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Borjanović, S. (1977) Epidemiološka studija pegavca u Srbiji i mogućnost njegove eradikacije. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Černozubov, N. (1955) Epidemiološki metod rada. u: Higijena, Radovi II kongresa preventivne medicine, Bled, vol. VII, 1-4
Černozubov, N. (1969) Opšta epidemiologija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 3. izdanje
Čukić, G. (2001) Veštački sistem zdravlja. u: Zbornik sažetaka, IX Kongres preventivne medicine Jugoslavije, Tara, 87-9
Čukić, G. (2002) Dvostruko provereni kauzalitet. u: Zbornik radova, Ekološka istina,, Donji Milanovac, str. 474-80
Čukić, G., Tripković, M. (1999) Socijalna patogeneza pegavog tifusa na području severne Crne Gore. u: Čukić Goran [ur.] Socijalna patogeneza bolesti, pegavi tifus, Berane: JP Informativni centar, str. 14-79
Čukić, G. (2000) Suzbijanje epidemije botulizma tipa 'B' u selu K., Ivangrad, 1991. godine. Rožajski zbornik, IX, br. 9, 171-197, str. 171, 172, 184
Čukić, G., Šabotić, F. (2001) Epidemija botulizma tipa 'B' u selu K., Ivangrad 1991. godine. Medicinski zapisi, 55: str. 34-42
Đorđević, V. (1879) Istorija srpskog vojnog saniteta / History of the Serbian medical corps. Beograd: Državna štamparija, knjiga prva: 1835-1875, Istorija srpskog vojnog saniteta za prvih 40 godina njegovog razvitka (vol. I: History of the Serbian Military Medical Corps during the first 40 years of its development)
Kosanović, I. (1956) Dijalektički materijalizam. Sarajevo
Kuželj, J. (1903) Sanitetski savet - rasprava o tifusu koji je vladao u okolini Čačka i lečen u Čačanskoj okružnoj bolnici u prvoj polovini 1902. godine. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, IX, 5, str. 253-61, 6. 299 -313, 7:344-53
Last, D.M., Radovanović, Z., ur. (2001) Epidemiološki rečnik. Beograd: Naučna knjiga
Leavell, H.R., Clark, G.E. (1971) Preventivna medicina za lekare u njegovoj komuni - epidemiološki pristup. Beograd: Vuk Karadžić
Levi-Jakšić, M.I. (1988) Tehnološki sistemi. Beograd: Centar
Nicolle, Sh., Comte, C., Conseil, E. (1909) Transmission experimentale du typhus exanthematique par pou du corps. CR Acad. Sci., 149: 486-9
Ristić, S. (1998) Osnovni opšte epidemiologije. Beograd: SZZUZ
Stanojević, V. (1924) Pegavi tifus. u: Stanojević V. [ur.] Istorija ratnih zaraza, Beograd, str. 11-56
Stojiljković, S. (1981) Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Šešić, B.V. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Thaller, L. (1938) Od vrača i čarobnjaka do modernog liječnika - povijest borbe protiv bolesti i smrti - 34 table s 90 slika i 3 karte u tkstu. Zagreb: Minerva
Todić, R., Veljović, S. (1975) Osnovi opšte teorije sistema. Beograd: Savremena administracija
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.