Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 29, br. 4, str. 231-234
Vreme - ključni faktor efikasnosti hitne službe
aSlužba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar, Zaječar
bNeuropsihijatrijska služba, Zdravstveni centar, Zaječar

e-adresammilicevic@ptt.yu
Sažetak
Urgentna medicina je multidisciplinarna grana medicine koja u kritično kratkom vremenskom intervalu zahteva dobro poznavanje medicinskih činjenica, besprekorno vladanje potrebnim veštinama sa najčešće izmenjenim redosledom dijagnostičkih i terapijskih procedura. Cilj rada je sagledavanje efikasnosti službe hitne medicinske pomoći (SHMP) u Zaječaru. Ispitivanu grupu su činila 242 izlaska na teren od 1. da 25. aprila 2004.god. Podaci iz urgentnog protokola za izlazak na teren obrađeni su retrogradnom analizom. Redovi hitnosti su formirani na osnovu IIS-a, (Input Information Score) - naloga za hitnu lekarsku intervenciju.Od prijema poziva do polaska ekipe na teren, za prvi red hitnosti kreće se u vremenskom intervalu do 5 minuta u gradu za 76.41% slučajeva, a u selu za 77.42 % slučajeva. Na mestu događaja u vremenskom periodu do 10 minuta stiže se za prvi red hitnosti u gradu u 78.30% slučajeva, a u selu u 35.49 % slučajeva.Ukupno prosečno vreme od poziva do intervencije u gradu je 15.55 min, a u selu je 26.03 min.U razvijenim zemljama Evrope od poziva do dolaska ekipe na mesto intervencije protekne manje od 10 minuta. S obzirom na to da se rad obavlja jednim vozilom i uglavnom sa nepotpunim sastavom turnusa, efikasnost hitne službe se smatra zadovoljavajućom. Da bi ona bila veća, potrebna je kontinuirana edukacija lekara i medicinskog osoblja u bržoj i tačnijoj trijaži. Edukacija opšte populacije o pružanju prve pomoći na mestu nesreće, o tome kako se i zbog čega poziva SHMP, bolja saradnja sa policijom i vatrogascima, kao i pronalaženje načina sankcionisanja zloupotrebe ove službe.
Reference
Lalević, P. (1993) Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija. Beograd
Milićević, M., Mladenović, S., Mitov, V., Kostić, S., Petković, B., Živković, Z. (2002) Terenski rad službe hitne medicinske pomoći u Zaječaru za 2000. godinu. Timočki medicinski glasnik, vol. 27, br. 1-4, str. 12-16
Milz, D., Hou, M.T., Trunki, D.D. (1985) Urgentna medicina - savremena dijagnostika i lečenje. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, M.M., i dr. (1995) Osnovi urgentne medicine - hirurgija - reanimacija - gerijatrija. Beograd: Medicinski fakultet
Vnuk, V. (1995) Urgentna medicina. Zagreb
Vučović, D., i dr. (2002) Urgentna medicina. Beograd: Obeležja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka