Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Savremena poljoprivredna tehnika
2008, vol. 34, br. 1-2, str. 78-86
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
Briketiranje i peletiranje biomase
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Sažetak

U radu je dat pregled dosadašnjih iskustava u radu sa postrojenjima za briketiranje i peletiranje biomase. Ustanovljeno je da brikete i pelete od biomase mogu da zadrže svoj oblik ako presa ostvaruje visok pritisak 150 do 200 bara i povišenu temperaturu 80 do 90° C, da bi se termoplastičnim dejstvom slepio usitnjeni celulozni materijal. Optimalni sadržaj vlage za presovanje usitnjenog materijala je 14 do 18%. U radu je data cena briketa i peleta. U zaključku rada naglašeno je da proizvodnja peleta ima ekonomsku opravdanost ako se izvoze na evropsko tržište.

Ključne reči

Reference

*** (2003) u: LAMNET 2003: Latin America Thematic Network on Bioenergy, www.cenbio.org.br
Brkić, M., Janić, T. (2007) Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase. Revija - Agronomska saznanja, Novi Sad, XVII, 5, str. 36-39
Brkić, M., Janić, T., Somer, D. (1997) Karakteristike briketirane biomase bez vezivnih sredstava. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi - PTEP, vol. 1, br. 3, str. 3-6
Brkić, M., Janić, T. (2002) Upotreba briketa za zagrevanje objekata u poljoprivredi. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6, br. 3-4, str. 77-79
Herak, S. (1987) Iskustva u radu linija za briketiranje biomase. u: Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine (XIV), VDPT, Dubrovnik, zbornik radova, str. 279-285
Radovanović, M., Rac, A., Savić, A. (1995) Prilog karakterizaciji briketa od ljuske suncokreta. u: EKO-EK 95: Biomasa, bioenergetska reprodukcija u poljoprivredi, naučni skup, zbornik radova, Beograd, itd: Mladost, str. 199-208
Zubac, M. (1996) Domaća tehnika i tehnologija briketiranja. u: Značaj i perspektiva briketiranja biomase, Vrnjačka Banja, Zbornik radova, Novi Sad: Ekološki pokret Vojvodine, str. 25-34
Zubac, M. (2007) Praktična primena tehnološkog postupka valorizacije biomase u energetske svrhe. Revija agronomska saznanja, XVII, 5, s. 55-57