Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 36, br. 4, str. 373-381
Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem poljoprivredne biomase
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresadejan2004@vinca.rs
Sažetak
Prema podacima Srpske agencije za energetsku efikasnost (SEEA), Srbija raspolaže sa 3,4 Mt.o.e obnovljivih vidova energije, od čega su resursi u biomasi 2.6 Mt.o.e. Trenutno se samo mala količina otpadne biomase koristi u proizvodnji energije (ne računajući njihovo sagorevanje u domaćinstvima) i to uglavnom za grejanje. Za to postoji nekoliko razloga i to: niska cena el.energije, nerešeni problemi u logistici prikupljanja i distribuciji, nepostojanje regulisanog tržišta biomase, kao i odgovarajućih tehnologija za njenu primenu kao goriva. Jedan od najefikasnijih načina za korišćenje otpadne poljoprivredne biomase, preporučen od mnogih institucija širom sveta, jeste kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije (CHP), sa što manjom sopstvenom potrošnjom energije, i bez narušavanja ravnoteže u proizvodnji hrane. U radu će biti dat prikaz predviđenih investicionih ulaganja, bez ulaganja u infrastrukturu (toplovod i priključenje na el.distributivnu mrežu, radi isporuke proizvedene el.energije), godišnje dobiti, vreme vraćanja investicionih ulaganja, kao i ostali relevantni pokazatelji kvaliteta predloženog projekta.
Reference
*** (1997) Book of regulations on emission limitations. Belgrade: Ministry of Environmental Protection, in Serbian
Dakić, D., Cicognani, G., Grubor, B. (2009) Business plan - combined heat and power facility burning agricultural by-product bioma-sses. Institut Vinča - LTE, interni izveštaj
Dakić, D., Mladenović, R., Repić, B., Erić, A., Belosević, S., Paprika, M., Komatina, M. (2007) Ložište za sagorevanje velikih bala biomase sa mehanizovanim loženjem i sagorevanjem po principu cigarete, P-2007/0138. Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije
Đurović, D. (2008) Contribution to the development of baled biomass combustion from agricultural production. Belgrade: Faculty of mechanical engineering, Master thesis
Erić, A., Repić, B., Dakić, D., Paprika, M. (2006) Analysis of the characteristics many types of agricultural biomass products: Internal report, NIV-ITE-315. Belgrade: Laboratory for thermal engineering and energy, Institute of nuclear sciences 'Vinča'
Kavalov, B., Peteves, S.D. (2004) Bioheat applications in the European Union: An analysis and perspective for 2010. European Commission - Directorate-General Joint Research Centre - Institute for Energy
Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Repić, B., Dakić, D. (2008) Energy production facilities of original concept for combustion of soya straw bales. u: European Biomass conference and exhibition (XVI), Valencia
Oka, S.N., Jovanović, L.L. (1997) Combustion cycle and combustion lines of biomass. u: Oka Simeon i Jovanović Lj. [ur.] Biomass as renewable energy source, Belgrade: Yugoslav Society of Thermal Engineers, pp. 25-28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.