Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Savremena poljoprivredna tehnika
2010, vol. 36, br. 4, str. 411-419
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 28/12/2010
Ekonomski pokazatelji sagorevanja peletirane biomase
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bJP Toplana, Novi Sad

e-adresa: pejanovic@polj.uns.ac.rs

Sažetak

Korišćenje obnovljivih izvora energije u Vojvodini, bitno je ne samo za trenutno rešavanje problema nedostatka energije i njene visoke cene, nego i usled neminovnog iscrpljivanja fosilnih goriva i rastućih problema zagađenja životne sredine. Dodatni značaj razmatranjima potencijala obnovljivih izvora energije u celini, a posebno u slučaju Srbije, daje proces prilagođavanja i pripreme za uključivanje Srbije u Evropsku zajednicu. Pošto se proces urbanizacije odvaja sve veći broj ljudi od obnovljivih izvora energije i nalaže sve veću eksploataciju fosilnih goriva posmatrani problem dobija na aktuelnosti. Troškovi termičke energije potrebne za zagrevanje stambenih i poslovnih objekata u urbanim sredinama, proizvedene iz slame i drugih obnovljivih izvora, porede se sa troškovima energije koja se dobija iz drugih energenata. Pri obračunu troškova uvažavaju se sve razlike koje potiču od specifičnosti tehnologija sagorevanja analiziranih energenata. U radu je izvedena i ocena ekonomske efektivnosti procesa peletiranja i sagorevanja peleta. Minimalna cena peleta fco kotlovnica za daljinsko grejanje Petrovaradin iznosi 9.988 d/toni bez PDV-a. Tržišna cena je nešto viša i iznosi 12.400 d/toni za pelete, bez PDV-a. Na osnovu eknomske analize investicije u vrelovodno kotlovsko postrojenje toplotne snage 3,5 MW, sa korišćenjem peleta od biomase došlo se do saznanja da cena proizvedene toplotne energije iznosi 5,04 din/kWh. Ukoliko bi se peletirana biomasa nabavljala po tržišnim cenama onda bi cena proizvedene toplotne energije iznosila 5,68 din/kWh.

Ključne reči

obnovljivi izvori enegije; peletiranje; biomasa; ekonomska opravdanost

Reference

*** (1996) White paper: An Energy Policy for the European Union. u: COM(95), Final, January, 682
Brkić, M., Janić, T. (2009) Briketiranje i peletiranje biomase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, monografija
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, zbornik radova, Novi Sad: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, str. 5-10
Grover, P.D., Mishra, S.K. (1996) Biomass briquetting: Technology and practices: Food and agriculture organization of the United nations. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific, str. 10
Grupa autora (2010) Prethodna studija izvodljivosti rekonstrukcije o Petrovaradinu u cilju korišćenja biomase kao osnovnog goriva. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Ilić, M., i dr. (2002) Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji. Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Studija
Jelić, V. (2010) Ekonomski pokazatelji energetske eksploatacije poljoprivredne biomase. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistrarska teza
Pejanović, R., Tica, N., Delić, S., Zekić, V. (2005) Organska poljoprivreda kao novi oblikagrobiznisa - povodom novog zakona o organskoj poljoprivredi. Ekonomika poljoprivrede, tematski broj, s. 106
Zekić, V., Jovanović, M., Tica, N. (2009) Ekonomski pokazatelji proizvodnje briketa od slame strnih žita. Revija agronomska saznanja, Novi Sad, br. 13, s. 54-57
Zubac, M., Bubalo, P. (1995) Tehnologija briketiranja - peletiranja biomase. u: Biomasa, bioenergetska reprodukcija u poljoprivredi, Beograd: IP Mladost