Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 37, br. 2, str. 145-152
Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije u klaničnoj industriji korišćenjem biomase
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrepic@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Ključne reči: biomasa; klanična industrija; tehnologija; ekonomska analiza
Sažetak
Klanična industrija je veliki potrošač toplotne energije koja se koristi u procesima obrade polaznog i finalnog materijala za čiju proizvodnju se najviše koriste tečna i gasovita goriva. Biomasa koja predstavlja najveći obnovljivi izvor energije u Srbiji može se uspešno koristi u ove svrhe, posebno na mestima koja imaju značajne potencijale biomase. U radu je razmatrana mogućnost korišćenja poljoprivredne biomase za proizvodnju toplotne energije u odabranoj domaćoj klanici. Analizirani su razni aspekti korišćenja biomase: režimi rada, promene u potrebi za toplotnom energijom u letnjem i zimskom periodu i dr. Svi potrošači toplotne energije, čiji je nosilac topla voda, nalaze se u zatvorenom cirkulacionom krugu, tako da se ne predviđaju gubici vode. Zbog tehnološkog ciklusa, koji je neujednačen u pogledu potrošnje tople vode, kao i samog grejanja, planira se izgradnja akumulatora tople vode. Predviđeno je da osnovno gorivo u predmetnoj kotlarnici bude balirana biomasa iz ratarske proizvodnje i to: slame pšenice, soje, uljane repice ili kukuruzovina. Bale su valjkastog oblika dimenzija Ø ≈ (135-145) cm, L ≈ 135 cm. U radu je takođe dat i prikaz predviđenih investicionih ulaganja, godišnje dobiti, vreme povraćaja investicionih ulaganja, kao i ostali relevantni pokazatelji kvaliteta predloženog projekta.
Reference
Dakić, D., Erić, A., Đurović, D., Erić, M., Živković, G., Repić, B., Mladenović, M., Nemoda, S., Mirkov, N., Stojanović, A. (2010) One approach of using the agricultural biomass for heating. u: European biomass conference 'From research to industry and markets' (18th), 1944-1948, Lion, France, 3-7 May, Proceedings
Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Nemoda, S., Živković, G., Erić, A. (2010) Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem poljoprivredne biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 373-381
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Kavalov, B., Peteves, S.D. (2004) Bioheat applications in the European Union: An analysis and perspective for 2010. European Commission - Directorate-General Joint Research Centre - Institute for Energy
Martinov, M., Đatkov, Đ. (2010) Čvrsta biomasa za grejanje - ocena ekonomičnosti. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 382-386
Mladenovic, R., Dakic, D., Eric, A., Mladenovic, M., Paprika, M., Repic, B. (2009) The boiler concept for combustion of large soya straw bales. Energy, vol. 34, br. 5, str. 715-723
Repić, B., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A. (2010) Development of a boiler for small straw bales combustion. u: Nathwani J., Ng W. [ur.] Paths to Sustainable Energy, Wiena: Intech Co, ch. 31, 647-664
Repić, B.S., Dakić, D.V., Paprika, M.J., Mladenović, R.V., Erić, A.M. (2008) Soya straw bales combustion in high-efficient boiler. Thermal Science, vol. 12, br. 4, str. 51-60
Turanjanin, V.M., Đurović, D.M., Dakić, D.V., Erić, A.M., Repić, B.S. (2010) Development of the boiler for combustion of agricultural biomass by products. Thermal Science, vol. 14, br. 3, str. 707-714
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.03.2012.