Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2000, vol. 54, br. 1-4, str. 56-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Učinak različite primene programa fizičkog vaspitanja na razvoj eksplozivne snage učenika drugog razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Radi utvrđivanja uticaja različite primene klasičnog modela programa fizičkog vaspitanja u našoj školskoj praksi na razvoj eksplozivne snage, kao komponente motoričkih sposobnosti, na uzorku od 110 učenika drugog razreda osnovne škole. Studenti Učiteljskog fakulteta su u eksperimentalnoj grupi sistematski izvodili nastavu prema orijentacionom rasporedu u sali za telesno vežbanje, a u kontrolnoj grupi učitelji su u školskom dvorištu primenjivali isključivo elementarne igre sa devojčicama i sportske igre sa dečacima. Utvrđena značajna razlika, metodama multivarijatne analize podataka, između inicijalnog i finalnog stanja eksplozivne snage učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi navodi nas na zaključak da je sistematsko telesno vežbanje u eksperimentalnoj grupi doprinelo značajnom pozitivnom uticaju na razvoj eksplozivne snage učenika, posebno na eksplozivnost bacačkog i sprinterskog tipa, dok je u kontrolnoj grupi isključivo posledica rasta i razvoja.

Ključne reči

Reference

Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 21-62
Milanović, D. (1981) Latentna struktura nekih testova za procenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, Zagreb, vol. 12, br. 1-2, str. 35-53
Rodić, N.R. (1985) Latentna struktura i pouzdanost aplikativnog i hipotetskog kompleksa testova za proveru motoričkih sposobnosti omladinaca starih 18 do 23 godine. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo, magistarski rad
Rodić, N.R. (1988) Latentna struktura nekih situaciono-motoričkih testova potrebnih za oružane snage. Kineziologija, Zagreb, br. 2, str. 25-32