Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2003-2004, vol. 57-58, br. 1-4, str. 19-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj dužine boravka u dečjem vrtiću na razvoj funkcionalnih sposobnosti dečaka predškolskog uzrasta
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Sažetak

Na uzorku od 333 dečaka predškolskog uzrasta, koji je podeljen prema dužini boravka u dečjem vrtiću, odnosno, telesnog vežbanja, na tri grupe, prilikom upisa u osnovnu školu, izvršeno je merenje i testiranje funkcionalnih sposobnosti. Radi utvrđivanja razlika između grupa dečaka koje su boravile različitu dužinu u vrtiću, urađena je multivarijantna i univarijantna analiza (MANOVA I ANOVA), kao i diskriminativna analiza (DISKRIMINATIVNA). Rezultati pokazuju da nema značajne razlike između grupa. Na osnovu dobijenih rezultata i sagledavanja faktora koji su mogli uticati na razvoj funkcionalnih sposobnosti, moglo se zaključiti, da učestalost telesnog vežbanja od 2 puta nedeljno, čiju okosnicu čini usmerena motorna aktivnost, kao i postojeći prostorni i kadrovski uslovi (u jaslicama) nisu dovoljni za značajniji razvoj funkcionalnih sposobnosti dečaka predškolskog uzrasta.

Ključne reči

Reference

*** (1994) Osnove programa vaspitnog rada sa decom do tri godine. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 1
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Kundrat, V. (1979) Problemi intenziteta opterećenja u fizičkom vaspitanju dece u predškolskim ustanovama kao faktor usavršavanja nekih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, doktorska disertacija
Ministarstvo prosvete Republike Srbije (1996) Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri do sedam godina. Prosvetni pregled
Petrović, M. (1988) Struktura i razvoj morfoloških, funkcionalnih i motoričkih dimenzija dece predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Srđenović, V. (1990) Efikasnost modela nastavnih programa fizičkog vaspitanja na neka obeležja psihosomatskog statusa učenika osnovnih škola. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija