Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2009, vol. 63, br. 1, str. 102-115
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/02/2010
Ocena značaja i organizacije praktične nastave logorovanja od strane studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bBeograd

Sažetak

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se ispitaju mišljenja studenata i njihova ocena značaja i organizacije praktične nastave logorovanja u prvoj i drugoj smeni, radi utvrđivanja eventualnih nedostataka. Šezdeset osam studenata i studentkinja fizičkog vaspitanja je, po završetku praktične nastave logorovanja u svojoj smeni, ispunilo upitnik konstruisan da ispita njihovo mišljenje o najznačajnijim aspektima te nastave. Upitnik je bio anoniman. Većina studenata u obe smene smatra da je praktična nastava logorovanja značajna za njihov poziv, ali su korisnost stečenih iskustava značajno bolje (p<0.05) ocenili studenti prve smene, čemu su najviše doprineli bolji vremenski uslovi. Organizacija logorovanja je bolje ocenjena u drugoj smeni (p<0.05), čemu je najviše doprinelo neprimereno ponašanje nekolicine studenata u prvoj smeni, kao i organizacija samih nastavnih aktivnosti. Može se zaključiti da kvalitet praktične nastave logorovanja najviše zavisi od ponašanja učesnika u nastavi, organizacije i sadržaja nastavnih aktivnosti, kao i od vremenskih prilika.

Ključne reči

Reference

Marković, M. (2002) Stavovi i mišljenja studenata i nastavnika Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu o značaju nekih aktivnosti u prirodi. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Diplomski rad
Nedić, I. (1999) Stavovi studenata Fakulteta fizičke kulture prema aktivnostima u prirodi. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Rattray, J., Jones, M.C. (2007) Essential elements of questionnaire design and development. Journal of Clinical Nursing, 16(2): 234
Savić, Z., Milojević, A., Miletić, K. (2006) Students attitudes to the conditions, content, organization and general importance of practical training as part of their activities in nature course. Fizička kultura, Skopje, 34(2), str. 149-55
Stone, D.H. (1993) Design a questionnaire. BMJ, 307(6914): 1264
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja