Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2009, vol. 63, br. 2, str. 165-180
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/04/2010
Uticaj kompleksnog treninga na eksplozivnu snagu opružača nogu kod košarkaša juniora
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: bspetrovic@blic.net, sasa.jakovljevic@fsfv.rs

Sažetak

U desetonedjeljnom periodu košarkaši juniori, podjeljeni u dvije grupe eksperimentalnu i kontrolnu, podvrgnuti su različitim trenažnim programima. Ispitanici eksperimentalne grupe, pored redovnih tehničko-taktičkih košarkaških treninga, imali su dva puta sedmično dodatne kompleksne treninge, dok su ispitanici kontrolne grupe imali jedino tehničko-taktičke košarkaške treninge. Cilj rada je bio da se testira uticaj kompleksnog treninga na eksplozivnu snagu nogu pri izvođenju različitih varijanti skoka kod košarkaša juniora. Testirani su sunožan skok iz mjesta sa rukama na kukovima (Countermovement jump) i sunožan skok iz polučučnja sa rukama na kukovima (Squat jump), a posmatrane su sljedeće varijable: maksimalna visina skoka (h), maksimalna sila (Fmax) i vrijeme ostvarenja maksimalne sile (tmax) u koncentričnoj kontrakciji prilikom izvođenja skoka i indeksa eksplozivne snage (IES= Fmax/tmax). Upoređujući rezultate dobijene na osnovu inicijalnih i finalnih mjerenja dokazano je da su se testirane varijable promjenile pod uticajem eksperimentalnog faktora. U oba testirana skoka statistički značajno se poboljšala maksimalna visina skoka (p=.00), maksimalna sila (p=.00), dok se IES poboljšao samo u testu sunožan skok iz mjesta sa rukama na kukovima (Countermovement jump), (p=.00). Vrijeme realizacije maksimalne sile ostalo je nepromijenjeno tokom desetonedjeljnog tretmana. Istraživanje je dokazalo da je kompleksni trening uticao na poboljšanje eksplozivne snage nogu kod košarkaša juniora.

Ključne reči

Reference

Adams, K., O'Shea, J. P., Katie, L., Climstein, M. (1992) The effect of six weeks of squat, plyometric and squat-plyometric training on power production. Journal of Strength and Conditioning Research, 6(1): 36
Blakey, J.B., Southard, D. (1987) The combined effects of weight training and plyometrics on dynamic leg strength and leg power. Journal of Applied Sport Science Research, 1, 14-16
Burger, T., Boyer-Kendrick, T., Dolny, D. (2000) Complex training compared to a combined weight training and plyometric training program. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(3), 360-365
Duthie, G., Young, W., Aitken, D. (2002) The acute effect of heavy loads on jump squat performance: An evuluation of the complex training and contrast methods of power development. Journal of Strenght and Conditionong Research, 16(4), 530-538
Ebben, W., Blackard, D. (1998) Paired for strength: A look at combined weight training and plyometric training with an emphasis on increasing the vertical jump. Training and Conditioning, 8(3), 55-63
Ebben, W., Watts, P. (1998) A rewiew of combined weight training and plyometric training. NSCA Jurnal, 20(5), 18-27
Ebben, W.P., Watts, P.B., Jensen, R.L., Blackard, D.O. (2000) EMG and kinetic analysis of complex training exercise variables. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(4), 451-456
Ebben, W.P. (2002) Complex training: A brief review. J Sports Sci. and Med, 1, 42- 46
Fatouros, I.G., Jamurtas, A.Z., Leontsini, D., Taxildaris, K., Aggelousis, N., Kostopoulos, N., Buckenmeyer, P. (2000) Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their combination on vertical jumping performance and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(4): 470
Jensen, R.L., Ebben, W.P., Blackard, D.O., McLaughlin, B.P., Watts, P.B. (1999) Kinetic and electromyographic analysis of combined strength and plyometric training in women basketball players. Medicine and Science in Sport and Exercise, 31(5), 193-198
Jensen, R.L., Ebben, W.P. (2003) Kinetic analysis of complex training rest interval effect on vertical jump performance. J Strength Cond Res, 17(2): 345-9
Sale, D.G. (2002) Postactivation potentiation: Role in human performance. Exerc Sports Sci Rev, 30, 138-143
Santos, E., Janeira, M. (2008) Effects of complex training on explosive strength in adolescent male basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(3), 903-909
Young, W.B., Jenner, A., Griffiths, K. (1998) Acute enhancement of power performance from heavy load squats. J Strength Cond Res, 12, 82-84
Zaciorski, V.M., Kremer, V.J. (2009) Nauka i praksa u treningu snage. Beograd: Data status