Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2010, vol. 64, br. 1, str. 26-34
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/02/2011
Godišnja dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika škole fudbala 'DIF'
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bFudbalski savez Bocvane

e-adresa: aleksandar.jankovic@dif.bg.ac.rs

Sažetak

Primarni cilj ove studije bio je da se isprati dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika organizovane Škole fudbala 'Dif' u godišnjem ciklusu treninga. Takođe, zadatak ove longitudinalne studije, bio je i da oceni program rada škole, odnosno njen uticaj na razvoj motoričkih sposobnosti mladih fudbalera. Dvanaest fudbalera starije grupe (10 ± 0.9) i petnaest fudbalera mlađe uzrasne grupe (7.3 ± 0.8), Škole fudbala 'Dif' učestvovali su u istraživanju. Eksperiment je podrazumevao dve sesije testiranja, organizovane u razmaku od dvanaest meseci, između kojih je sproveden organizovan fudbalski trening. Program rada podrazumevao je tri treninga nedeljno koji se sastojao iz: 10-15 min. zagrevanja sa loptom (npr. žongliranje, vođenje lopte, ponavljanje naučenih tehničkih elemenata i sl.), 10-15 min. vežbi koordinacije (npr. trčanje, preko merdevina, prepona i sl.), 20-25 min. obučavanja tehničkog elementa (npr. dribling, dodavanje, udarac po lopti i sl.) i 10-15 min. igru usmerenu na postizanje gola (igra na dva gola, igra na četiri gola i sl.). U testiranju su bili uključeni testovi za procenu brzine, opšte i specifične agilnosti, kao i indirektni testovi za procenu snage nogu. Dobijeni rezultati ukazuju da je program rada pozitivno uticao na razvoj motoričkih sposobnosti polaznika škole, u većini praćenih varijabli. Program rada imao je veći uticaj na bolje rezultate u retestu kod polaznika starije grupe, dok je kod polaznika mlađe grupe, program najviše uticaja imao na specifičnu agilnost sa i bez lopte. Na osnovu dobijenih rezultata praćenja razvoja motorike i evaluacije programa rada, predlažu se određene modifikacije datog programa, pre svega u radu sa mlađom uzrasnom grupom.

Ključne reči

Reference

Balyi, I., Cardinal, C., Higgs, C., Noris, S., Way, R. (2005) Canadian sport for life: Long-term athlete development. Canadian Sport Centers
Bompa, T. (2000) Periodizacija - teorija i metodologija treninga. Zagreb: Hrvatski košarkaški savez
Helsen, W.F., Hodges, N.J., van Winckel, J., Starkes, J.L. (2000) The roles of talent, physical precocity and practice in the development of soccer expertise. J Sports Sci, 18(9): 727-36
Hillis, S. (1998) Preparations for the World Cup. British Journal of Sports Medicine, 32, 95
Jaric, S., Mirkov, D., Marković, G. (2005) Normalizing physical performance tests for body size: A proposal for standardization
Kukolj, M., Ugarković, D., Mirkov, D. (2007) Razvojne karakteristike snage fudbalera. u: Jakovljević S. [ur.] Zbornik radova sa naučne konferencije 'Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti', Beograd: FSFV, 21-29
Malina, R.M. (2003) Growth and maturity status of young soccer players. u: Reilly T., A.M.Williams [ur.] Science and Soccer, New York: Routledge
Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004) Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics
Malina, R.M., Cumming, S.P., Kontos, A.P., Eisenmann, J.C., Ribeiro, B., Aroso, J. (2005) Maturity-associated variation in sport-specific skills of youth soccer players aged 13 - 15 years. Journal of Sports Sciences, 23(5): 515-522
Mirkov, D.M., Nedeljković, A., Kukolj, M.S., Ugarković, D., Jarić, S. (2008) Evaluation Of The Reliability Of Soccer-specific Field Tests
Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A., Franks, A. (2000) A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. J Sports Sci, 18(9): 695-702
Stratton, G., Reilly, T., Williams, M., Richardson, D. (2004) Youth Soccer: From Science to Performance. Routledge
Svensson, M., Drust, B. (2005) Testing soccer players. J Sports Sci, 23(6): 601-18
Vaeyens, R., Malina, R.M., Janssens, M., van Renterghem, B., Bourgois, J., Vrijens, J., Philippaerts, R.M. (2006) A multidisciplinary selection model for youth soccer: The Ghent Youth Soccer Project. British journal of sports medicine, 40(11): 928-34; discussion 934
Wragg, C.B., Maxwell, N.S., Doust, J.H. (2000) Evaluation of the reliability and validity of a soccer-specific field test of repeated sprint ability. European journal of applied physiology, 83(1): 77-83