Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:19
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2010, vol. 64, br. 2, str. 68-75
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: osvrt

Fenomen letnjih Paraolimpijskih igara
aAlfa univerzitet, Beograd, Fakultet za menadžment u sportu
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cEPAS - srednja fiziterapijska škola, Edesa, Grčka
dFakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Sažetak

U radu se razmatrao fenomen Letnjih paraolimpijskih igara sa naučno-teorijskog i praktičnog aspekta. Da bi se bolje razumelo tumačenje aksiološkog aspekta Letnjih paraolimpijskih igara, u kraćem obliku su prikazni: osvrt na nastanak i razvoj, paraolimpijski pokret u svetu i kod nas, taksonomija takmičarskih disciplina, neka dosadašnja istraživanja, kao i kritički osvrt na postojeću problematiku. Ovaj rad ima misiju da ukaže na potrebu uključivanja mladih u 'vrednosti' paraolimpijskih igara, da razvije radoznalost kod istraživača, da više uključi medije i društvo, a sve to u funkciji razvoja paraolimpijskog sporta.

Ključne reči

sport; paraolimpijske igre; aksiološki aspekti

Reference

Brittain, I. (2001) Perceptions of Disability and their Impact upon Involvement in Sport for People with Disabilities at all Levels. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82(3), Supplement 1, S38-S44
Burkett, B. (2010) Technology in Paralympic sport: Performance enhancement or essential for performance?. British Journal of Sports Medicine, 44(3): 215-220
Flander, M., ur. (1975) Enciklopedija fizičke kulture. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 249 (tom I), 159 (tom II
Hao, S., Jian-Min, C., De-Ling, Z. (2005) Research Progress on the Scientific Monitoring of Wheelchair Racing Athletes. Beijing, China: Postgraduate Department
Reynolds, J., Stirk, A., Thomas, A., Geary, F. (1994) Paralympics - Barcelona 1992. Journal of Sports Medicine, 28, 14-17
Webster, J.B., Levy, C.E., Bryant, P.R., Prusakowski, P.E. (2001) Sports and recreation for persons with limb deficiency. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82(3): S38-S44