Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2012, vol. 66, br. 2, str. 110-118
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/12/2012
doi: 10.5937/fizkul1202110I
Morfološke i motoričke karakteristike džudista mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bMinistarstvo finansija privrede, Uprava carina, Beograd
cŠkola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd

e-adresa: milos.mudric@fsfv.bg.ac.rs

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi uticaj sistematskog bavljenja džudoom na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta. Uzorak u ovom eks-post-fakto istraživanju je činilo 25 džudista prosečnog uzrasta 8,52 godina i 32 nesportista prosečnog uzrasta 8,59 godina. Poređene su morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika koji su izloženi određenom uticaju treninga u džudo sportu i motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike učenika mlađeg školskog uzrasta koji nisu izloženi trenažnom uticaju, označenih kao nesportisti. Posmatrane su 3 varijable za procenu morfoloških karakteristika i 5 za procenu motoričkih sposobnosti. Za testiranje razlika aritmetičkih sredina između grupa u pojedinačnim varijablama korišćen je dvosmerni T-test za male nezavisne uzorke. Analiza rezultata pokazala je da je kod morfoloških karakteristika, između grupe džudista i grupe nesportista primećena statistički značajna razlika. U motoričkim sposobnostima, između džudista i nesportista je uočena statistički značajna razlika u sledećim varijablama: brzinska snaga, repetativna snaga i agilnost, dok kod snažne izdržljivosti i gipkosti nisu konstatovane statistički značajne razlike. Dobijeni rezultati mogu se objasniti genetskom uslovljenošću posmatranih varijabli u mlađem školskom uzrastu, kao i činjenicom da su pojedini učenici iz grupe džudista relativno kratko izloženi trenažnom uticaju. Osim toga, pojedini učenici iz grupe nesportista trenirali su neki drugi sport, ali u toku testiranja nisu pripadali nijednom sportskom klubu ili sportskoj selekciji.

Ključne reči

Reference

Bala, G., Drid, P. (2010) Anthropometric and motor features of young judoists in Vojvodina. Collegium antropologicum, 34(4): 1347-53
Bratić, M.V. (1993) Relacije između bazičnih motoričkih sposobnosti i nekih tehničkih elemenata džudoa. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Damsgaard, R., Bencke, J., Matthiesen, G., Petersen, J.H., Muller, J. (2001) Body proportions, body composition and pubertal development of children in competitive sports. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11(1): 54-60
Drid, P., Janoš, K., Obadov, S. (2008) Trend razvoja motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika mladih džudista. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (43): 220-228
Eurofit (1993) Eurofit tests of physical fitness. Strasbourg, 2nd Edition
Gligorov, S., Naumovski, A., Kasum, G. (2010) Osnovni sogleduvanja pri definiranjeto na situaciono motornite faktori kaj boračite vo sloboden stil. Fizička kultura, Skopje, (38): 13-19
Hošek, A. (2004) Elementi sociologije sporta II - socijalni status i sport. Priština: Fakultet za fizičku kulturu
Janković, A., Jelušuć, V., Leontijević, B. (2010) Godišnja dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika škole fudbala 'DIF'. Fizička kultura, vol. 64, br. 1, str. 26-34
Jovanović, A. (2000) Integralnost dečijeg razvoja kroz igru. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Kasum, G. (2001) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata FFK u Beogradu na efikasnost savladavanja programa iz rvanja. Fizička kultura, vol. 55, br. 1-4, str. 42-48
Kasum, G., Ćirković, Z. (2009) Borilački sportovi u nastavi fizičkog vaspitanja. u: Božo Bokan [ur.] Zbornik radova sa 'Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 319-325
Kasum, G., Gligorov, S., Nastasić-Stošković, T. (2011) Borilački sportovi za osobe sa invaliditetom. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 60-69
Kopas, J., Obadov, S., Drid, P. (2008) Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima mladih džudista i učenika osnovne škole. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 212-219
Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorell, R. (1988) Anthropometrical standardization reference manual. Champaign, IL: Human Kinetics
Milanović, I., Radisavljević, S., Pašić, M. (2010) Aktuelno stanje i odnos nastavnika prema praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 76-88
Norton, K., Marfell-Jones, M., Whittingham, N., Kerr, D., Carter, L., Saddington, K., Gore, C. (2000) Anthropometric assessment protocols. u: Gore I. [ur.] Physiological tests for elite athletes, Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, str. 66-86
Peltenburg, A.L., Erich, W.B., Bernink, M.J., Zonderland, M.L., Huisveld, I.A. (1984) Biological maturation, body composition, and growth of female gymnasts and control groups of schoolgirls and girl swimmers, aged 8 to 14 years: A cross-sectional survey of 1064 girls. International journal of sports medicine, 5(1): 36-42
Popović, B. (2010) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Fakulteta fizičke kulture u Beogradu na efikasnost savladavanja programa nastave iz džudoa. Fizička kultura, 64(1): 62-71
Popović, D.A. (1980) Uticaj planskog i sistematskog džudo treninga na razvoj antropometrijskih i biomotoričkih dimenzija kod školske omladine predpubertetskog i postpubertetskog uzrasta. Beograd: FFK, magistarski rad