Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2015, vol. 69, br. 1, str. 44-50
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/08/2015
doi: 10.5937/fizkul1501044V
Prilog proučavanju osnivanja društava za gimnastiku i borenje u Kraljevini Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cAlfa univerzitet, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

e-adresa: vladan.vukasinovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja čiji je cilj bio da se kritički sagledaju podaci o počecima i redosledu osnivanja građanskih društava za gimnastiku i borenje u Kraljevini Srbiji. To je omogućeno pronalaženjem neplubikovanog dokumenta iz ostavštine Jovana Vanje Petrovića u Muzeju fizičke kulture pri Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Sadržaji nekoliko pronađenih pisama bacili su novo svetlo na dosadašnja saznanja o prvim pokušajima uvođenja sporta u Srbiji izvan Beograda.

Ključne reči

gimnastika i borenje / Kraljevina Srbija / građanska društva / sedam pisama / redosled osnivanja / novi podaci

Reference

Ilić, S., Mijatović, S. (2008) Telesno vežbanje u građanskim gimnastičkim društvima (1857-1914). u: Ilić S. [ur.] Telesno vežbanje i sport u Srbiji (1857-2007): 150 godina organizovanog telesnog vežbanja i sporta i 125 godina sokolstva u Srbiji, Beograd: DTA doo
Ilić, S., Mijatović, S. (2006) Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije, deo 3. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Ilić, S., Mijatović, S. (1994) Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije. Beograd: Fakultet fizičke kulture, III deo
Jovanović, B. (1957) Povodom stogodišnjice organizovanog fizičkog vaspitanja u Srbiji. Fizička kultura, 7-8: 327-330
Petrović, V.J. Inicijativa Beogradskog društva za gimnastiku i borenje za osnivanje sličnih društava u Srbiji. Beograd: Muzej sporta, rukopis, arh. br. 2649, (str. 1-7)
Petrović, V.J. (1983) Fizička kultura do 1941. god. u: Maletić M. [ur.] Socijalistička republika Srbija, II tom, Beograd: Književne novine, str. 433-435
Spernjak, B. (1931) Povest gimnastike i sokolstva, drugo prerađeno i prošireno izdanje. u: „Novo doba” u Vukovaru, Vinkovci
Trujić, N. (1967) Fizička kultura u školama Srbije u 19. veku. Beograd: Komisija za istoriju, Arhiv i Muzej fizičke kulture Srbije
Vukašinović, V. (2013) Sokolstvo u Smederevu, 101 godina sokolstva i 128 godina gimnastike (1885-2013). Smederevo: SIA