Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2015, vol. 69, br. 1, str. 51-58
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/fizkul1501051M


Analiza takmičarske aktivnosti u završnici 'Wiener Stadtische' Lige Srbije za odbojkaše u sezoni 2012/2013
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bOdbojkaški klub 'Vojvodina' Novi Sad

e-adresa: nikola.majstorovic@hotmail.com

Sažetak

Sport se definiše kao aktivnost koja obuhvata takmičenje, specifičnu pripremu za takmičenje, specifične odnose i veze u sferi te aktivnosti uzete u celini. Osnova za racionalan pristup problematici planiranja, programiranja, realizacije i evaluacije efekata sistematskog trenažnog procesa, nalazi se u analizi takmičarske aktivnosti. Predmet ovog istraživanja bila je analiza takmičarske aktivnosti odbojkaša u završnoj fazi 'WIENER STADTISCHE' Lige Srbije u sezoni 2012/2013. Ciljevi istraživanja su bili da se utvrde karakteristike strukture odbojkaške igre u takmičarskom režimu, da se utvrdi koji tehničko-taktički elementi imaju statistički značajan doprinos u ostvarivanju pozitivnih rezultata na takmičenju i da se uz pomoć rezultata istraživanja izvedu određeni zaključci po pitanju oblikovanja trenažnog procesa. U istraživanju je izvršena deskripcija elemenata, odnosno istraženi su sadržaji koji opisuju takmičarsku aktivnost u muškoj odbojci, a zatim je urađena komparativna analiza tih elemenata za različite nivoe uspešnosti ekipa. Na osnovu rezultata istraživanja, može se zaključiti da između uspešnih i manje uspešnih odbojkaških muških ekipa postoje statistički značajne razlike u svega tri varijable, i to: koeficijent efikasnosti servisa, koeficijent efikasnosti bloka i koeficijent efikasnosti napada, dok kod varijabli koeficijenta efikasnosti odbrane polja, koeficijenta efikasnosti dizanja za napad i koeficijenta efikasnosti prijema servisa ne postoje statistički značajne razlike. Ovi podaci odgovaraju praktičnoj situaciji, pomenuta tri elementa direktno donose poen u igri, samim tim pretpostavka je, da njihovim posmatranjem možemo sa najvećom sigurnošću da determinišemo pobednika utakmice.

Ključne reči

efikasnost / tehničko-taktički elementi / odbojka / muškarci

Reference

Antoniadis, T. (1997) Uspešnost u realizaciji tehničko-taktičkih elemenata na završnom turniru evropskog prvenstva u odbojci Atina ‘95. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu, Neobjavljena magistarska teza
Boženko, A. (1997) Osnove teorije i metodike treninga fudbalera. Beograd: Samostalno izdanje autora
Buscà, B., Moras, G., Peña, J., Rodríguez-Jiménez, S. (2012) The influence of serve characteristics on performance in men's and women's high-standard beach volleyball. Journal of Sports Sciences, 30(3): 269-276
Data-volley (2014) 23. avgust 2014, http://www.datavolley.com/VolleyBall/Homepage.aspx
Dopsaj, M. (1994) Metode podizanja i održavanja sportske forme kod vrhunskih sportista u sportskim igrama. Beograd: Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta
Dziasko, I. (1982) Upravljanje pripremanjem sportiste za učešće u sportskoj borbi. Beograd: Samostalno izdanje autora
Gajić, Z. (2005) Formiranje modela praćenja tehničko-taktičkih elemenata odbojkaške igre. Beograd: Faculty of Physical Education, magistarski rad
García-Hermoso, A., Dávila-Romero, C., Saavedra, J.M. (2013) Discriminatory power of game-related statistics in 14–15 year age group male volleyball, according to set 1 , 2. Perceptual and Motor Skills, 116(1): 132-143
Janković, V., Marelić, N. (2003) Odbojka za sve. Zagreb: Kineziološki fakultet
Janković, V., Sabljak, M. (2004) Elementi tehnike odbojke i metodika. Zagreb: Samostalno izdanje autora
Marcelino, R., Mesquita, I., Sampaio, J. (2011) Effects of quality of opposition and match status on technical and tactical performances in elite volleyball. Journal of Sports Sciences, 29(7): 733-741
Milišić, B. (2003) Upravljanje treningom. Beograd: SIP
Nešić, G. (2001) Situacioni metod treninga u funkciji nadgradnje ispoljavanja tehnike odbojkaškog nadigravanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena magistarska teza
Nešić, G. (2002) Osnovi antropomotorike: Standard 2. Beograd: Sportska akademija
Nešić, G. (2006) Struktura takmičarske aktivnosti u ženskoj odbojci. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Patsiaouras, A., Moustakidis, A., Charitonidis, K., Kokaridas, D. (2011) Technical Skills Leading in Winning or Losing Volleyball Matches During Beijing Olympic Games. Journal of Physical Education and Sport, 11(2); 39-42
Peña, J., Rodríguez-Guerra, J., Buscà, B., Serra, N. (2013) Which Skills and Factors Better Predict Winning and Losing in High-Level Menʼs Volleyball?. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(9): 2487-2493
Platonov, V. (1985) Sovremenaja sportivnaja trenirovka. Kiev: Zdorovja
Tomić, D., Nemec, P. (2002) Odbojka u teoriji i praksi. Beograd: Samostalno autorsko izdanje
Važni, Z. (1978) Sistem sportskog treninga. Beograd: Partizan
Železnak, J. (2004) Tendenciji razvitija klasičeskogo volejbola na savremenoj etape. Moskva: Teorija i praktika fizičeskoj kulturi
Željaskov, C. (2004) Kondiciona priprema vrhunskih sportista. Beograd: Sportska akademija