Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2017, vol. 71, br. 2, str. 118-126
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/fizkul1702118V

Creative Commons License 4.0
Stevan Todorović, život i delo vežbača, umetnika, prosvetitelja i začetnika organizovanog sporta u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: vladan.vukasinovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

U 2017. godini obeleženo je 160 godina od početka organizovanog telesnog vežbanja (1857) i 126 godina od pojave sokolstva u Srbiji (1891). Evociran je ogroman doprinos akademika Steve Todorovića, dr Vladana Đorđevića i dr Vojislava Rašića, početku i razvoju fizičke kulture u Kneževini i Kraljevini Srbiji. Obeleženo je i 160 godina od dolaska akademika Stevana Todorovića u prestoni Beograd, u kome je 1857. godine započeo svoj kulturni i prosvetiteljski rad. Pri "Slikarskoj školi" koju je otvorio, oformljena je i "Družina za gimnastiku i borenje", kao prvo organizovano društvo za telesno vežbanje. Ova Družina je prethodila pri- hvatanju "Sokolstva", razvoju modernog sporta i afirmaciji fizičke kulture u Srbiji. Cilj ovog rada je da se osvetli doprinos akademika Steve Todorovića ukupnom kulturnom i obrazovnom napretku Srbije, uključujući fizičku kulturu. Istorijskim metodom su obrađena autentična dokumenta iz 1899, 1908, 1912, 1927, 1938. koja nisu bila dostupna i poznata široj i stručnoj javnosti, gimnastičkom i sokolskom članstvu.

Ključne reči

Reference

Đorđević, V. (1927) Uspomene - kulturne skice iz druge polovine 19. veka. Novi Sad: Slavija, knj I
Ilić, S., Mijatović, S. (2006) Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije, deo 3. Beograd: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, drugo izdanje
Jeftimijades, M. (1938) Čika Steva Todorović. Oko sokolovo, 26-28; 2
Jovanović, B. (1957) Povodom stogodišnjice organizovanog fizičkog vaspitanja u Srbiji. Fizička kultura, 326-332; 7-8
Kusovac, N., Vrbaški, M., Grujić, V., Kraut, V. (2002) Stevan Todorović 1832-1925. Novi Sad: Narodni muzej Beograd
Matić, M. (1975) Rodonačelnik pokreta fizičke kulture u Srbiji, Steva Todorović (povodom 50-godišnjice smrti). Fizička kultura, 12-15; 2
Petrović, V. (1927) Todorović Stevan. u: Stanojević S. [ur.] Narodna enciklopedija 4, Novi Sad: Štamparija Budućnost
Petrović, V.J. (1983) Fizička kultura do 1941. god. u: Maletić M. [ur.] Socijalistička republika Srbija, Beograd: Književne novine, II tom
Rašić, V. (1908) Spomenica na prvo srpsko sokolsko veče. Beograd
Simić, M.Z. (1951) Autobiografija Steve Todorovića. Novi Sad: Matica srpska
Todorović, S. (1968) Steva Todorović (1832-1925) i Prvo srpsko društvo za gimnastiku i borenje u Beogradu. Zbornik za istoriju fizičke kulture Srbije, 2-3, 7-12
Todorović, S. (1899) Autobiografija. Godišnjak Srpske kraljevske akademije, 189-207; 12
Todorović, S. (1912) Savez Sveslovenskog Sokolstva. u: Obradović S. [ur.] Sokolski godišnjak za 1911, Beograd: Savez sokolskih društava Dušan Silni, 34-37
Trujić, N. (1976) Fizička kultura u školama Srbije u 19. veku. Beograd: Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture Srbije
Vukašinović, V. (2016) Gimnastika i sokolstvo u Srbiji do 1941. godine, velikani srpske gimnastike i sokolstva. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja