Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
1994, vol. 48, br. 3, str. 223-228
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na sistematskom uzorku 928 učenika osnovnih i 452 učenika srednjih škola (iz Srbije), primenom servej istraživačkog metoda i posebno konstruisane Skale za procenu osobina nastavnika Likertovog tipa, ispitani su stavovi učenika o učestalosti u ispoljavanju 'osobina dobrog nastavnika'. Najčešće su prisutni fizički i stručni kvaliteti vrednost, dobra fizička kondicija, stručnost, prirodnost, dobar predavač, društvenost i poštenje). Najmanje su prisutne osobine koje označavaju optimizam, odnosno ljudske kvalitete (entuzijazam, ljubaznost, duhovitost, veselost, nepristrasnost). Učenici su procenili značajnu prisutnost 'osobina dobrog nastavnika' kod nastavnika iz osnovnih škola i škola u manjim mestima.

Ključne reči

socijalni stavovi; učenici; pedautologija; nastavnici, osobine; nastava fv; vrsta škole; provincija

Reference

Antoni, D. (1987) Profesija - nastavnik fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 1
Bačanac, L., Žigić, Ž., Lazarević, L. (1988) Tipološka svojstva ličnosti budućih pedagoga. Fizička kultura, br. 4-5
Banđur, V. (1985) Učenik u nastavnom procesu. Sarajevo: Veselin Masleša
Đorđević, B., Đorđević, J.Đ. (1988) Učenici o svojstvima nastavnika. Beograd, itd: Prosveta
Đorđević, J.Đ. (1969) Kako učenici osnovnoškolskog uzrasta procenjuju osobine svojih nastavnika. Nastava i vaspitanje, br. 3
Flanders, N.A. (1970) Analysing teacher behavior. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Hughes, M.M. (1959) Assessment of the quauty of teaching in elementary schools. Salt Lake City: University of Utah, neobjavljeni rukopis
Mandić, P.B., Gajanović, N. (1991) Psihologija u službi učenja i nastave. Lukavac: Grafokomerc Tunjić
Pedagoški zavod Vojvodine (1979) Savremene koncepcije i perspektive obrazovanja nastavnika. u: Simpozijum '78. - Sombor, Novi Sad
Rajanz, D. (1964) Researching of teachers behavior. u: Bruce J.B. i Wilian J.E. [ur.] Contemporary research on teacher effectiveness, New York
Stefanović, V. (1994) Pedagogija fizičke kulture. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Zvonarević, M. (1985) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga