Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
1995, vol. 49, br. 3-4, str. 249-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Kategorizacija školskih objekata za fizičko vaspitanje
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bMinistarstvo prosvete Republike Srbije, Beograd
cJugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta, Beograd

Sažetak

Analizirani su nalazi o školskim objektima za nastavu fizičkog vaspitanja u 90 osnovnih i srednjih škola Severno i Zapadno-bačkog okruga. Zatvorena vežbališta (sale) poseduje 71,1% škola, otvorena igrališta 74.4%, svlačionice 72.2%, kupatila 51,1%, a kabinet nastavnika 65.6% škola. Samo trećina posmatranih škola poseduje objekte koji približno odgovaraju normativima. Blizu polovina škola ima prostorne uslove za izvođenje nastave u redukovanom obliku, a veoma visok procenat - 17.8% škola ne poseduje objekte za nastavu fizičkog vaspitanja. Navedeni nalazi naveli su autore da predlože kategorizaciju objekata, koja je u radu izvršena prema jednom valorizacionom kriterijumu - postojanje onih prostora bez kojih je nemoguća uspešna realizacija svih nastavnih sadržaja i zadataka. Izvršeno je poređenje predložene kategorizacije sa satisfakcijom nastavnika postojećim stanjem u posmatranim školama. Predloženo je da se izvrši snimanje staža objekata za nastavu fizičkog vaspitanja na celoj teritoriji Srbije, te da se nastavni planovi prilagode stvarnim materijalnim uslovima.

Ključne reči

sportski objekat; kategorizacija objekata; nastava FV, diferencirana; vežbalište; osnovna škola; srednja škola

Reference

*** (1991) Pravilnik o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu. Fizička kultura, vol. 44-45, br. 3, str. 197-201
Ban, D., Vesnić-Neđeral, Ž., Petrović, Z. (1992) Sports facilities information system for town planning. u: Papers 9th Scientific Congress Sports Information in the Nineties, CONI, Scuola dell Sport, Rome
Ban, D., Petrović, Z., Vesnić-Neđeral, Ž. (1993) School sports facilities as facilities for public sports. u: IV 'Sport for all', Congress, Varna 95, Intellect, Sofija, Bugarska, str. 94-96
Petrović, Z. (1987) Prostori za nastavu fizičkog vaspitanja u beogradskim osnovnim školama i mogućnosti njihove higijenske i zdravstveno preventivne valorizacije. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Petrović, Z., Ban, D., Vesnić-Neđeral, Ž. (1992) Sportska rekreacija u nastavi - da li raspoloživa školska vežbališta to dozvoljavaju. Beograd: Partizan, separatna paginacija 1-5
Petrović, Z. (1993) Objekti fizičke kulture - školski objekti. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Petrović, Z., Ban, D., Vesnić-Neđeral, Ž. (1994) Sport for all and capacity of sports facilities in Belgrade. Exercise and Society: Journal of Sport Science, Democritus University of Thrace, br. 10 (dodatak), str. 9
Petrović, Z., Bokan, B., Radojević, J. (1994) U prilog izrade novih normativa opremljenosti. u: FFK 74-79 - Pripremanje nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju nastavnih planova i programa dece i omladine, 20.12, Novi Sad
Petrović, Z., Ban, D., Kebin, V. (1995) School facilities: Physical education and other needs. Exercise and Society: Journal of Sport Science, Democritus University of Thrace, br. 10 (dodatak) str. 54
Prosvetni savet Srbije (1991) Normativi prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnazije. Fizička kultura, vol. 44-45, br. 4, str. 313-315