Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
1996, vol. 50, br. 4, str. 321-325
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Odnos nastavnika razredne nastave prema fizičkom vaspitanju
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture

Sažetak

Anketirano je 96 učitelja iz 14 novosadskih škola. Pored podataka o polu, stručnoj spremi i radnom stažu ispitanika, prikazani su podaci o prethodnom bavljenju sportom (62% rekreativno, 19% takmičarski), aktuelnom bavljenju sportsko-rekreativnim aktivnostima (samo 26%), zamenjivanju časova fizičkog vaspitanja drugim časovima ('ponekad' to čini 31% ispitanika) i ocena dovoljnosti nedeljnog fonda časova (82% ispitanika smatra da je optimalan). Komentarisano je korišćenje rekvizita, lične opreme i date sugestije. Pokušano je da se odgovori ispitanika posmatraju u zavisnosti od dužine radnog staža i prethodnog bavljenja sportom.

Ključne reči

Reference

Božinović, Lj. (1980) Problemi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole. Fizička kultura, vol. 34, br. 2, str. 170-171
Findak, V. (1981) Stanje i aktuelni problemi na području tjelesnog odgoja u razrednoj nastavi. Fizička kultura, vol. 35, br. 2, str. 169-171
Jovanović, M., Ivanić, S. (1980) Neki pokazatelji u odnosu školske sredine prema nastavi fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole. Fizička kultura, vol. 34, br. 3, str. 271-272
Konstantinović, S. (1968) Uvođenje predmetne nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole. Fizička kultura, vol. 22, br. 7-8, str. 193-202
Krsmanović, B., Todorović, V., Jakonić, D. (1996) Fizičko vaspitanje učenika nižih razreda osnovne škole između potreba i mogućnosti. u: FIS komunikacije '96, međunarodni simpozijum (5), Niš, oktobar, rezimei, Niš: Filozofski fakultet - Studijska grupa za fizičku kulturu, usmeno saopštenje
Nikolić, M. (1963) Za veću odgovornost u nastavi fizičkog vaspitanja nižih razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 17, br.5-6, str. 214-216