članak: 1 od 1  
Izgradnja
2004, vol. 58, br. 8-9, str. 219-227
jezik rada: srpski
prilog
Topčiderska pozornica arh. Rajka Tatića u Beogradu
Beograd

Sažetak

Topčiderska pozornica u Beogradu iz 1947. godine čiji je projektant poznati arhitekta Rajko Tatić, nakon nekoliko godina intenzivnog korišćenja, pala je u zaborav i sada je, demolirana i napuštena, van ikakve funkcije. Ovaj članak ukazuje na korisnost njene rekonstrukcije i revitalizacije u skladu sa savremenim potrebama i mogućnostima. U okviru pripremnih aktivnosti potrebno je: - istražiti profile i konkretne interese budućih korisnika, - utvrditi programsku politiku i instrumente za sprečavanje kasnije degradacije ovog prostora i objekta u njemu, - utvrditi nove urbanističke parametre i uslove za rekonstrukciju, - utvrditi detaljni projektni program i izraditi idejno rešenje sa aproksimativnim troškovnikom, - utvrditi finansijsku konstrukciju uz pronalaženje potencijalnih investitora i konstatovanje njihovih potreba i finansijske solventnosti, itd. U tekstu su prikazani preferencijalni tipovi budućih objekata uz striktno držanje principa koje je svojevremeno postavio autor arh. Tatić, kao i ispitane neke projektantske mogućnosti koje objekat pruža. Posebno je naglašeno da ova akcija ne bi smela da bude objekat nekog predizbornog političkog marketinga niti uvučena u neku od korupcionaških afera koji trenutno naša sredina obiluje.

Ključne reči

revitalizacija; rekonstrukcija; otvorene pozornice